zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

PRIVACYBELEID STICHTING NET-GROEP BUITEN DE WEBSITE

Persoonlijke vragen over NET en privacybeleid
Indien u vragen aan ons voorlegt die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie en de NET/NEC, dan komen deze vragen binnen bij het secretariaat van de NET-groep. De secretaris stuurt vervolgens uw vraag naar de patiëntencontactpersoon (Carmen Kleinegris) die deze vragen beantwoordt, soms ook na overleg met (medisch)professionals.
Ondanks alle beveiligingsmaatregelen die Carmen heeft getroffen i.s.m. de NET-groep, is gebleken dat het niet mogelijk is om het mailsysteem volledig te beveiligen. We hebben met diverse systemen gewerkt maar deze bleken geen van alle 100% veilig. Daarom willen wij u meedelen dat als u vragen stelt aan de NET-groep, wij geen garanties af kunnen geven voor de privacy tijdens ontvangst en verzending van uw mails.

Zodra de vraag is beantwoord verwijderen wij deze gegevens uit ons mailsysteem. In verband met de registratie van (soort & hoeveelheid) vragen, en om inzicht te krijgen in de problematiek van NET-patiënten, bewaren wij de vraag nog 1,5 jaar op papier. Na deze termijn worden alle gegevens vernietigd.

Indien wij een medische vraag van een patiënt voorleggen aan (een lid van) de Raad van Advies of andere professionals, dan wordt de vraag geanonimiseerd. Echter, soms is een vraag niet volledig te anonimiseren omdat uw situatie zo zeldzaam is of om andere redenen herkenbaar is. In die gevallen leggen wij de vraag alleen voor aan derden als u een verklaring aan de NET-groep geeft met uw toestemming om de gegevens te mogen delen.

Besloten Facebookgroepen NET-groep en privacybeleid
Bij deelname aan een besloten groep gaat de deelnemer akkoord met het feit dat men geen informatie buiten de groep mag verspreiden.
Echter, Facebook is een niet zelf aan te sturen medium. Daarom zitten er grenzen aan de garanties m.b.t. de privacybeveiliging die de NET-groep kan bieden.
De NET-groep zal zelf geen informatie naar buiten brengen zonder toestemming van betrokkenen. Wat andere groepsleden doen is niet aan te sturen door de NET-groep en de afspraken in de groep bestaan op basis van goed vertrouwen. Daarnaast kan Facebook zelf elk moment de eigen regels veranderen. Ook hiervoor kan de NET-groep geen verantwoording nemen.
De NET-groep kan slechts de informatiestroom sturen en de deelnemers van de besloten Facebookgroep wijzen op de risico’s. Omdat inloggen voor de Facebook pagina en de besloten Facebook groepen van Facebook moet via privéaccounts van NET-groep vrijwilligers kan de NET-groep geen verantwoordelijkheid dragen bij hacken of inbraak op deze privéaccounts. De medewerkers van de NET-groep treffen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen voor hun privéaccounts, echter dit is geen garantie voor de privacy.

Vragen over het privacybeleid van Stichting NET-groep
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van de NET-groep, neem dan contact met ons op via de mail info@net-kanker.nl  of telefonisch 06 83590027.
Wij kunnen u terugbellen op vaste landlijnen indien de kosten een bezwaar zijn.

 

PRIVACYVERKLARING WEBSITE STICHTING NET-GROEP

Op deze website wordt zorgvuldig met uw privacy omgegaan. De NET-groep streeft naar een zo optimaal mogelijke beveiliging van alle gegevens. Wij verzamelen geen persoonlijk gegevens van een individu zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en door henzelf aangeleverd en goedgekeurd (zoals bijvoorbeeld ervaringsverhalen of via het inschrijvings- of bestelformulier).

Wij verzamelen uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Ook zullen wij deze informatie niet doorgeven aan derden. Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan:  informatie die de identificatie mogelijk maakt, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. De NET-groep houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De NET-groep gebruikt uw adres alleen voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal indien u daar bij inschrijving toestemming voor heeft gegeven. U wordt pas uitgeschreven indien u (of uw nabestaanden) dit aangeven. U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of the laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen bij Info@net-kanker.nl

Opslag van gegevens voor administratieve doeleinden
Op deze website kunt u deelnemer worden, bestellingen voor brochures plaatsen, etc. via het formulier van FormDesk. Dit is een beveiligde manier om gegevens te verzamelen.
De gegevens van het formulier worden vervolgens verwerkt in de deelnemersadministratie van de NET-groep, die beheerd wordt door de NET-groep zelf. Indien u zich als deelnemer uitschrijft, dan verwijderen wij uw naam en adres binnen een maand uit de administratie.

Geheimhoudingsverklaring
Mensen die (vrijwillig) werkzaam zijn voor Stichting NET-groep en die toegang hebben tot deze website, hebben een absolute geheimhoudingsplicht en hebben daarvoor een verklaring ondertekend. Deze verklaring ontslaat hen ook na het stoppen met de werkzaamheden niet van geheimhouding.

Cookies
De website van de NET-groep maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De website maakt gebruik van 1 cookie:
Google analytics plaatst cookies op de website waarmee zij kunnen herkennen welke mensen al eerder op de website geweest zijn om het website bezoek te meten. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.
Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Links naar websites van andere instanties
Op de website van Stichting NET-groep staan links naar de websites van andere instanties. De NET-groep is echter niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze instanties met uw privacy omgaan.
Kijk daarom op de websites die u bezoekt, en waar u gegevens invult, hoe er met uw privacy wordt omgesprongen.

Wijzigingen privacyverklaring
Stichting NET-groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Om up to date te blijven is het van belang om regelmatig deze verklaring te bekijken op de website.

 

 

Zie voor meer informatie ook de DISCLAIMER en de TRANSPARANTIEREGELING op deze website

 

facebook YouTube Twitter