zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Lopende trials voor NET & NEC
Algemene informatie over trials
Een trial is een wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Een ander woord voor ‘trial’ is wetenschappelijk onderzoek of studie. Hoe wetenschappelijk onderzoek verloopt naar nieuwe behandelingen kun je HIER lezen. Dit is algemene informatie en geldt in principe voor alle medisch wetenschappelijke trials.

 


 

Trial voor mensen met dunne-darm NET in het Antoni van Leeuwenhoek:
“psychische en cognitieve klachten bij patiënten met dunne-darm NET”
Veel patiënten met een neuro-endocriene tumor (NET) hebben problemen met de informatieverwerking, zoals; slechtere concentratie, geheugenproblemen, of moeite om de aandacht erbij te houden. Dit soort klachten wordt ook wel cognitieve problemen genoemd. Daarnaast ervaren sommige patiënten psychische klachten zoals somberheid, angst en wisselende stemmingen.

Doel van dit wetenschappelijk onderzoek
Cognitieve en psychische klachten kunnen grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Mogelijk worden deze klachten gedeeltelijk veroorzaakt door de (endocriene) stoffen die de NET-tumor produceert.
Met het  onderzoek “psychische en cognitieve klachten bij patiënten met dunne-darm NET” willen we in kaart brengen welke klachten patiënten met NET hebben en of ze samenhangen met die stoffen, zodat behandelaren hier meer alert op kunnen zijn. 

Hoe verloopt de trial
De studie bestaat uit het invullen van vragenlijsten, de bepaling van het stofje serotonine in het bloed en de urine, een neuropsychologisch testonderzoek en een psychiatrisch interview. Dit gebeurt tijdens één bezoek aan het ziekenhuis van ongeveer 2,5 uur.
Sinds juni 2017 kunnen patiënten met uitgezaaide dunne darm NET, die in behandeling zijn in het Antoni van Leeuwenhoek, meedoen aan deze studie.

Wie zijn betrokken bij het onderzoek
Betrokken onderzoekers: Froukje de Vries (psychiater), Sanne Schagen (neuro-psycholoog), Margot Tesselaar (internist-oncoloog), Wieke Verbeek (MDL-arts), Lisette Saveur (verpleegkundig specialist)
NET-team Antoni van Leeuwenhoek.


De NET-groep is vooraf betrokken bij doel en opzet van dit onderzoek

 


 

Trial bij long-NET met uitzaaiingen
SPINET Studie voor gemetastaseerd typisch en atypisch carcinoïd van de long
Fase III onderzoek naar de doeltreffendheid en veiligheid van Lanreotide Autogel/ Depot 120 mg in proefpersonen met een Long Neuro-endocrine Tumor (SPINET onderzoek).

Doel onderzoek:
Beoordeling van de effectiviteit en veiligheid van lanreotide voor de behandeling van long-NET.
(dit middel is al wel onderzocht, en wordt ingezet, bij NET van de darm en de alvleesklier)

Wordt er geloot wie het medicijn krijgt?
Ja, er wordt geloot:
- Twee derde van de patiënten krijgen lanreotide.
- Een derde van de patiënten krijgt een zogeheten placebo (een zoutoplossing).
U krijgt in eerste instantie niet te weten wat u heeft geloot.
Patiënten die een placebo krijgen maar die tijdens de studie toename (progressie) van de ziekte hebben, kunnen daarna met Lanreotide behandeld worden.

Hoe verloopt de behandeling?
Voor beide groepen zijn het injecties die 1x per 4 weken in de huid worden gegeven.

Voorwaarden voor deelname aan de studie:
- Patiënten met een 'positieve' Octreoscan of 68 Gallium DOTA PET scan kunnen hier aan meedoen. Positief betekent dat de tumoren reageren/aankleuren op deze scans.
- Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek:
- Antoni van Leeuwenhoek (AVL), Amsterdam
- UMC Maastricht

Meer informatie
Meer informatie bij het NET-team van het Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam: thoraxoncologie@nki.nl

Geplaatst 4 juli 2017
Lees HIER wat Fase 3 onderzoek precies betekent

 


 

Trial voor NEC (in pdf)
Onderzoek M14NEC- NEC-studie (Neuro Endocriene Carcinomen)
Een fase II studie waarin everolimus (RAD001) en cisplatine bij proefpersonen met een vergevorderde of niet te opereren neuro-endocrien carcinoom (NEC) buiten de long wordt gegeven.

Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat het effect is van cisplatine in combinatie met everolimus bij proefpersonen met vergevorderd neuro-endocrien carcinoom (NEC) die in het maag-darmkanaal of andere locaties buiten de long zijn ontstaan. Tevens worden de veiligheid en eventuele bijwerkingen van deze combinatie middelen  onderzocht.

Wordt er geloot?
Nee. Alle deelnemende patiënten krijgen dezelfde behandeling: 6 kuren cisplatine met everolimus, gevolgd door everolimus alleen.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Patiënten met uitgezaaide of niet-opereerbare NEC buiten de long.
  • Patiënten met een meetbare ziekte.
  • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
  • Er moet een biopsie van de tumor kunnen worden afgenomen.

Behandeling
Deelnemende patiënten krijgen iedere 3 weken een kuur met cisplatine en everolimus. Er worden in totaal 6 kuren gegeven. Wanneer na de 6 kuren de behandeling aanslaat kan de behandeling worden voortgezet met alleen everolimus.
De behandeling wordt gestopt als :

  • De patiënt zelf besluit te stoppen.
  • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door bijwerkingen, groter zijn dan de mogelijke voordelen.
  • De patiënt progressieve ziekte heeft.

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek:

  • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI, AMSTERDAM
  • Erasmus MC, ROTTERDAM
  • UMCG, GRONINGEN

Meer informatie bij het NET-team van het Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam.

Publicatie NET-groep website mei 2016

 


 

Trial voor NET
HEPAR PLUS studie
In een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Nucleaire Geneeskunde van het UMC Utrecht en het Erasmus MC is gestart met een nieuwe trial, genaamd HEPAR PLUS. HEPAR PLUS staat voor: 
Holmium-166 Emboliserende Partikels voor intra-arteriële Radiotherapie Plus Lutetium-177-dotataat therapie in NET Salvage setting.

Dit onderzoek richt zich op het combineren van 2 reguliere behandelingen bij NET patiënten, die in de praktijk nu nog los van elkaar worden toegepast. Omdat het effect van de combinatie van beide therapieën onbekend is, wordt dit onderzoek uitgevoerd. Het gaat om een zogenaamd fase 2 onderzoek, waarbij wordt gekeken naar de effectiviteit en de bijwerkingen van de combinatie van deze behandelingen in 30 - 48 NET patiënten. Hieronder zal kort een uitleg worden gegeven over de HEPAR PLUS studie. 

HEPAR PLUS trial voor somatostatine-positieve NET met lever uitzaaiingen
Uit eerder onderzoek is bekend dat NET patiënten met lever uitzaaiingen een kortere overleving hebben dan NET patiënten zonder lever uitzaaiingen. PRRT is een bekende effectieve behandeling voor NET patiënten met somatostatine-receptor positieve uitzaaiingen. Meer informatie over PRRT is te vinden in de film ‘Behandeling bij NET ’
Radio-embolisatie is een bekende effectieve behandeling voor NET/NEC patiënten met lever uitzaaiingen. Meer informatie over radio-embolisatie is te vinden op www.radioembolisatie.nl 
De gedachte is dat de combinatie van deze behandelingen leidt tot een betere behandeling van lever uitzaaiingen.  

Voor wie is deze trial
Dit onderzoek richt zich op NET patiënten met somatostatine-receptor positieve tumoren en meerdere lever uitzaaiingen, die in aanmerking komen voor behandeling met PRRT.
NET patiënten met meerdere lever uitzaaiingen die op dit moment worden behandeld met PRRT, of net klaar zijn met de 4e PRRT behandeling, kunnen ook in aanmerking komen voor dit onderzoek. 
In dit onderzoek willen wij NET patiënten aanvullend behandelen met radio-embolisatie, die ná 4 PRRT behandelingen nog 3 of meer lever uitzaaiingen hebben. De aanvullende radio-embolisatie behandeling zal binnen 3 maanden na de 4e en laatste PRRT behandeling plaatsvinden in het UMC Utrecht.

Meer informatie HEPAR PLUS trial
Mocht je vragen hebben of meer informatie over de HEPAR PLUS studie willen hebben, neem dan gerust contact op met Marnix van Herwaarden in het UMC Utrecht:
e-mail: M.J.vanHerwaarden-2@umcutrecht.nl

Publicatie op NET-groep website november 2015

 

 

facebook YouTube Twitter