zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Trial voor mensen met Merkel Cel Carcinoom (MCC)

“ADMEC-O studie: een studie met adjuvante immunotherapie voor patiënten met het Merkel Cel Carcinoom (MCC)”
De studie loopt in het Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam.
Patiënten dienen binnen 12 weken na hun laatste operatie voor MCC te starten in de studie.

Adjuvant betekent: ‘aanvullend preventief’.
Patiënten die op dit moment een operatie ondergaan krijgen geen aanvullende behandeling met immunotherapie. Die immunotherapie wordt pas gegeven als er uitzaaiingen in de organen worden gevonden. De kans dat dit gebeurt bij een MCC is helaas vrij groot, zeker bij patiënten met een MCC stadium III (dan zijn de tumoren al naar de lymfeklieren uitgezaaid).

Bij de nieuwe ADMEC-O studie met adjuvante therapie wordt uit voorzorg direct na de operatie al gestart met  immunotherapie, met het middel: nivolumab. Dit vindt elke 4 weken plaats en duurt maximaal 1 jaar (maximaal 13 behandelingen). De behandeling heeft als doel om eventuele  microscopisch kleine uitzaaiingen, die nog niet zichtbaar zijn op scans, te bestrijden. Zowel in het gebied waar geopereerd is als elders in het lichaam.

Veiligheid en effectiviteit
Deze behandeling wordt al langer toegepast bij andere vormen van kanker, bijvoorbeeld ook bij het melanoom, een andere agressieve vorm van huidkanker waarmee het MCC soms wordt vergeleken.
Adjuvante behandeling met nivolumab is eerder al veilig en effectief gebleken en het voorkomt in ongeveer 20% van de gevallen nieuwe uitzaaiingen. Dit middel wordt inmiddels ook al buiten studieverband routinematig aan patiënten gegeven.
De ADMEC-O studie heeft als doel om aan te tonen of dit middel ook voor patiënten met een MCC direct na de operatie net zo effectief is als bij andere kankersoorten al is aangetoond.

Loting
Er wordt geloot. Bij die loting zijn er twee groepen: de ene groep krijgt na de operatie nivolumab en de andere groep wordt na de operatie ‘geobserveerd’.
In tegenstelling tot andere studies is er geen sprake van blindering. Dat betekent dat er geen placebo (nepmedicijn) wordt gegeven aan de groep die wordt geobserveerd, want artsen en patiënten weten wat de uitkomst is van de loting.

Er is een 2/3 kans om nivolumab te loten en 1/3 kans om observatie te loten.
Patiënten dienen binnen 12 weken na hun laatste operatie te starten in de studie. Voorafgaand aan deelname zijn er nog een aantal screeningsonderzoeken nodig, die enige tijd vergen. Pas als die onderzoeken allemaal in orde zijn, mag een patiënt ook daadwerkelijk gaan deelnemen aan het onderzoek. Daarom moeten patiënten tijdig aangemeld worden voor de studie.

Als patiënten interesse hebben en denken dat ze mogelijk in aanmerking komen voor deelname aan ADMEC-O studie, kunnen ze hun hoofdbehandelaar vragen om te overleggen met en/of te verwijzen naar het Antoni van Leeuwenhoek om te kijken of ze in aanmerking komen.

Er kan contact worden opgenomen met:
Dr. Alexander van Akkooi (chirurg) of dr. Margot Tesselaar (oncoloog) in het Antoni van Leeuwenhoek.

 


facebook YouTube Twitter