zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Klachtregeling NET-groep

Als u zich onheus bejegend voelt door de NET-groep als organisatie, of door een vrijwilliger of bestuurslid van de NET-groep dan is dat uiteraard erg vervelend voor alle partijen.
Allereerst ziet de NET-groep een klacht als een gratis advies. Dus schroom niet om te laten horen wat u niet prettig vindt/vond aan het handelen van de NET-groep of haar vrijwilligers. Wij nemen elke kritiek serieus. Dat wil niet zeggen dat wij het in alles met elkaar eens hoeven te worden. Het NET-groep bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid, ook bij problemen, kritiek of klachten.

Als u een officiële klacht wilt indienen dan zijn onderstaande punten van belang:

  1. Als u een klacht heeft over het beleid van de NET-groep of een vrijwilliger/bestuurslid dan kunt u dit alleen melden aan het NET-groep bestuur via een mail naar info@net-kanker.nl Berichten via Facebook of Twitter zien wij niet als een officiële klacht.
  2. Als de klacht wordt ingediend via het mailadres van de NET-groep dan komt deze binnen bij de secretaris van het bestuur. Die maakt hiervan melding aan alle bestuursleden (ook als de klacht gaat over een bestuurslid).
  3. Het bestuur zal zich eerst oriënteren op de vraag/het probleem door een (telefonisch) gesprek met de klachtindiener en de vrijwilliger tegen wie een klacht wordt ingediend. Daarin wordt onderzocht hoe de situatie is ontstaan en wat raadzaam is om een oplossing dichterbij te brengen.
  4. Vervolgens zal het bestuur proberen om door een gezamenlijk gesprek met bestuursafgevaardigde(n), klachtindiener en betreffende vrijwilliger tot een oplossing te komen.
  5. Indien het probleem niet kan worden opgelost zoals hiervoor wordt beschreven, dan kan (maar hoeft niet) het bestuur beslissen om het probleem voor te leggen aan een zogenaamde ‘Raad van wijze mensen’. Dit zijn dan mensen die niet bij de NET-groep of de kenniscentra zijn betrokken. Deze ‘Raad van wijze mensen’ is geen bestaande groep maar wordt specifiek voor het betreffende probleem bijeen gezocht.
  6. Aan deze Raad van wijze mensen wordt vervolgens gevraagd om een advies uit te brengen hoe de NET-groep het probleem kan oplossen of hoe de NET-groep met het probleem kan omgaan.
  7. Te allen tijde wordt In een kort verslag beschreven wat de NET-groep met de klacht heeft gedaan en hoe de klacht is opgelost of niet. Daarnaast staat in het verslag wat de indrukken zijn van het bestuur en eventueel de Raad van wijze mensen.

 

facebook YouTube Twitter