zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

DISCLAIMER WEBSITE STICHTING NET-GROEP

Informatie over de website van Stichting NET-groep
Deze website biedt informatie over neuro-endocriene neoplasie en aanverwante zaken.
Neuro-endocriene neoplasie is de paraplunaam voor neuro-endocriene tumoren en neuro-endocriene carcinomen. De website is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in dit onderwerp, maar is vooral gericht op patiënten, hun naasten en professionals. Alle informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk, u hoeft nergens specifiek voor in te loggen

Geen alternatief voor (medische)behandeling
Deze website geeft informatie als aanvulling op de informatie die door professionals aan patiënten wordt verstrekt. Gebruik van deze website kan niet worden beschouwd als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Bij vragen of twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Gebruiksvoorwaarden
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Alle (medische) informatie is afkomstig van medisch professionals en/of vooraf goedgekeurd door de specialisten van de Raad van Advies en/of in samenwerking met hen geschreven/gemaakt.
Stichting NET-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie en/of de werking niet volledig voldoet aan actualiteit, volledigheid of effectiviteit.
Het gebruik van de website geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker. De website bevat links naar andere websites. Stichting NET-groep is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op die websites  en/of de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan.

Copyright en toepasselijk recht
Deze website is ontwikkeld door Stichting NET-groep Nederland.
Alle eigendoms- en auteursrechten berusten bij Stichting NET-groep Nederland.
Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Stichting NET-groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in alle gegevens die op deze pagina staan vermeld. Controleer daarom regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht.

Akkoord
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan met het bovenstaande akkoord te gaan.

 

Bij vragen of opmerkingen over deze website kunt u zich eveneens wenden tot Stichting NET-groep: info@net-kanker.nl

Voor meer informatie zie ook de PRIVACYVERKLARING en de TRANSPARANTIEREGELING op de website

 

facebook YouTube Twitter