zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Resultaten onderzoek NETest

Door Mark van Treijen, endocrinoloog UMC Utrecht

Het wetenschappelijk onderzoek naar de NETest is opgezet door het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht met de bedoeling om de zorg voor patiënten meer te individualiseren. In het kenniscentrum AvL & UMCU hebben veel patiënten meegewerkt door bloed af te staan voor dit onderzoek. Daarom delen we graag de resultaten van dit onderzoek.

Er zijn maar weinig goede voorspellers bij neuro-endocriene kanker die een inschatting kunnen geven over hoe de ziekte zich zal gaan gedragen. Dat is vervelend, want een goede voorspeller voor het gedrag van de tumor kan ertoe leiden dat we controles zoals een scan sneller of juist later kunnen plannen, of bijvoorbeeld eerder een bepaalde behandeling moeten overwegen en starten.  

De NETest is een bloed test die kijkt naar het RNA van de tumor in het bloed. Met een ‘gewone’ bloedafname kan dit RNA worden opgepikt. Aan de hand van dit tumor RNA wordt bepaald of specifieke genen tot uiting komen. Deze specifieke genen zijn betrokken bij verschillende processen van een tumor. Heel kort gezegd: Als een specifiek gen veel meer tot uiting komt, verandert het gedrag van de tumor voor een deel. Ingewikkelde computer logaritmes gebruiken deze ‘gen-expressie’ om een tumor activiteiten score te berekenen: Hoe hoger de score, hoe actiever de tumor.  

Wij wilden weten of je met de NETest de groei (in komend jaar) kan voorspellen van een NET uit het maagdarm-kanaal of de uitzaaiingen. Wij vonden bij 87% van de patiënten met lage NETest scores, dus met een lage tumor activiteit, dat de tumor inderdaad géén groei liet zien in het jaar na bloed afname. Lage scores voorspellen dus stabiele ziekte in het overgrote deel. Andersom bleek de test echter minder betrouwbaar. Patiënten met hoge scores lieten in maximaal 64% ook daadwerkelijk tumorgroei zien.

Desondanks bleek wel dat deze test de belangrijkste voorspeller is voor ziekte activiteit in de nabije toekomst. Dit is een mooie eerste stap maar we zijn er nog niet. Een volgende stap is om te kijken of deze test ook het effect van de behandeling (therapie) kan voorspellen. We hopen daar dit jaar nog een uitspraak over te doen.
Dank aan alle patiënten die meewerkten aan dit onderzoek.

Lees HIER het gepubliceerde artikel over de NETest

 

facebook YouTube Twitter