zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

PRIVACYBELEID STICHTING NET-GROEP BUITEN DE WEBSITE

Als u vragen heeft over NET of NEC
De NET-groep beantwoort geen persoonlijke vragen meer van patiënten.
Wij raden u aan om u alleen te laten behandelen in een kenniscentrum of na een second opinion in een kenniscentrum. In deze kenniscentra kan men ook al uw (medische) vragen op juiste wijze beantwoorden.
Daarnaast kunt u voor vragen of informatie over kanker terecht bij de kankerinfolijn 0800 022 6622

Als u ons mailt (niet over vragen maar andere zaken)
Als u ons mailt verwijderen wij de mail in ons mailsysteem een aantal dagen nadat wij uw mail behandeld hebben. Wij bewaren uw mail op papier tot wij alle mails in een bepaald jaar (bv. 2018)  hebben geregistreerd en geteld in ons papieren systeem. Na deze termijn worden alle gegevens vernietigd.
Wij vernietigen elk jaar alle mails met patiënten/naasten, behalve de klachten van patiënten of naasten over de NET-groep. Deze bewaren wij 3 jaar tenzij u daartegen bezwaar heeft. Geef dit alstublieft aan als u een klacht heeft verstuurd aan en over (een bestuurslid of vrijwilliger van) de NET-groep. Uiteraard kunt u dit later ook altijd doorgeven, dan vernietigen wij uw gegevens.

Facebook en de Besloten Facebookgroepen en het privacy-beleid
Bij deelname aan een besloten groep gaat de deelnemer akkoord met het feit dat men geen informatie buiten de groep mag verspreiden. Echter, zoals u inmiddels in kranten en op tv heeft kunnen horen, Facebook is een niet zelf aan te sturen medium. Facebook vindt de privacy van de gebruikers niet erg van belang en bepaalt zelf de regels en algoritmen die uw privacy kunnen schenden.
Daarom kunnen wij als NET-groep geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de privacy op Facebook. Niet voor privé-berichten en ook niet voor uitwisseling van gegevens in de besloten Facebookgroepen. Wij waarschuwen constant dat Facebook niet veilig is met betrekking tot de privacy. Als u daar dan toch gebruik van maakt in het contact met de NET-groep of in de uitwisseling met deelnemers in de besloten Facebookgroepen, dan is dit op eigen risico.

De NET-groep geeft of verkoopt nooit namen en (mail)adressen aan derden
De NET-groep zal zelf geen informatie naar buiten brengen zonder toestemming van betrokkenen. Wat andere groepsleden van de Besloten Facebookgroepen doen is niet aan te sturen door de NET-groep. De afspraken in de groep bestaan op basis van goed vertrouwen.
De NET-groep kan slechts de informatiestroom proberen te sturen en de deelnemers van onze Facebookpagina en de Besloten groepen wijzen op de risico’s. Omdat inloggen voor de Facebook pagina en de besloten Facebook groepen van Facebook moet via privéaccounts van NET-groep vrijwilligers kan de NET-groep geen verantwoordelijkheid dragen bij hacken of inbraak op deze privéaccounts. De medewerkers van de NET-groep treffen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen voor hun privéaccounts, wij geven hier ook veel geld aan uit, maar dit blijkt geen enkele garantie voor de privacy.
 

PRIVACYVERKLARING WEBSITE STICHTING NET-GROEP
Op deze website wordt zo zorgvuldig mogelijk met uw privacy omgegaan. De NET-groep streeft naar een zo optimaal mogelijke beveiliging van alle gegevens. Wij verzamelen geen persoonlijk gegevens van een individu zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en door henzelf aangeleverd en goedgekeurd (zoals bijvoorbeeld ervaringsverhalen) of via het FormDesk-formulier voor inschrijving als deelnemer).

Wij verzamelen uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Ook zullen wij deze informatie niet doorgeven aan derden. Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan:  informatie die de identificatie mogelijk maakt, zoals naam, telefoonnummer en mailadres.
De NET-groep houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

De NET-groep gebruikt uw adres alleen voor het beantwoorden van uw mail en het verzenden van nieuwsbrieven indien u zich daar zelf voor in heeft geschreven. U wordt op uw eigen verzoek uit ons adressysteem geschreven indien u (of uw nabestaanden) dit aangeven. U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen bij Info@net-kanker.nl

Opslag van persoonsgegevens voor administratieve doeleinden
Allereerst: u hoeft geen deelnemer te zijn van de NET-groep om toch alle informatie te kunnen lezen die wij maken (zoals films, brochures en webpagina’s).
Al onze informatie staat gewoon op de website en iedereen kan daar gratis de informatie bekijken en de folders downloaden.
De nieuwsbrief die wij een aantal keren per jaar versturen is slechts een extra functie om hetzelfde nieuws, dat op de website en op Facebook staat, te verspreiden.

Sinds 19 april 2018 hebben wij alle gegevens vernietigd m.b.t. leeftijd, en uw status (patiënt of naaste) en uw woonadres. Wij hebben alleen nog van NET-groep (vrijwillig)medewerkers, bestuursleden en bepaalde instanties (ziekenhuizen, koepels, patiëntenorganisaties etc.) de werkadressen bewaard.
Wij hebben geen andere gegevens meer van deelnemers in ons adressysteem.

Toch deelnemer worden
Op de NET-groep website kunt u via het FormDesk-formulier gratis deelnemer worden en aangeven dat u onze Nieuwsbrief wilt ontvangen. Dit is een redelijk beveiligde manier om uw gegevens te verzenden maar niet 100% beveiligd. FormDesk heeft ons  half april 2018 laten weten dat zij geen garanties geven of verantwoordelijkheid nemen voor de privacy. Daarom vragen wij vanaf die datum alleen nog om uw naam, uw mailadres, en uw telefoonnummer. Wij vragen verder geen persoonlijke gegevens die ingevuld moeten worden. Wij vragen dus ook niet of u patiënt, naaste, professional of gewoon geïnteresseerd bent.
De vraag ‘hoe u ons kent’, is vrijblijvend en hoeft u niet in te vullen om toch de nieuwsbrief te ontvangen.

Gegevensverwerking
De gegevens van het FormDesk-formulier worden door de NET-groep verwerkt in de deelnemers-administratie van de NET-groep. Deze adressen worden alleen bewaard op een externe harde schijf en niet in de cloud.  De computer waar vanaf gewerkt wordt is in beheer van de NET-groep zelf. Indien u zich als deelnemer uitschrijft, dan verwijderen wij uw naam en adres binnen een maand uit de administratie.
De Nieuwsbrief wordt met Mailchimp verstuurd. Dat betekent dat wij bij Mailchimp de mailadressen  aanleveren van de mensen wie de Nieuwsbrief willen ontvangen.
Als er bij Mailchimp een beveiligingslek optreedt, kan de NET-groep daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Dit betekent dat zij alleen uw naam en mailadres hebben, maar niet uw telefoonnummer.

Geheimhoudingsverklaring bestuursleden en (vrijwillig)medewerkers NET-groep
Mensen die (vrijwillig) werkzaam zijn voor Stichting NET-groep en die toegang hebben tot de website, of tot andere persoons- en adresgegevens, hebben een absolute geheimhoudingsplicht en daarvoor moet een geheimhoudingsverklaring worden ondertekend. Deze verklaring ontslaat hen ook na het stoppen met de werkzaamheden niet van geheimhouding.

Cookies
De website van de NET-groep maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is alleen ten bate van de telling van website bezoekers, het gaat niet om andere gegevens. Google analytics plaatst cookies op de website waarmee zij kunnen herkennen welke mensen al eerder op de website geweest zijn om het website bezoek te meten. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens maar wel IP-adressen van uw computer. Als u in uw eigen browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Links naar websites van andere instanties
Op de website van Stichting NET-groep staan links naar de websites van andere instanties. De NET-groep is echter niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze instanties met uw privacy omgaan.
Kijk daarom op de websites die u bezoekt, en waar u gegevens invult, hoe er met uw privacy wordt omgesprongen.

Wijzigingen privacyverklaring
Stichting NET-groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Om up to date te blijven is het van belang om regelmatig deze verklaring te bekijken op de website.

April 2019

 

Zie voor meer informatie ook de DISCLAIMER en de TRANSPARANTIEREGELING op deze website

 

facebook YouTube Twitter