zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

PRIVACYBELEID STICHTING NET-GROEP BUITEN DE WEBSITE
Als u ons mailt verwijderen wij de mail in ons mailsysteem een aantal dagen nadat wij uw mail behandeld hebben.

PRIVACYVERKLARING WEBSITE STICHTING NET-GROEP
Op deze website wordt zorgvuldig met uw privacy omgegaan. De NET-groep streeft naar een zo optimaal mogelijke beveiliging van alle gegevens. Wij verzamelen geen persoonlijk gegevens van een individu zonder toestemming
Wij verzamelen uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Ook zullen wij deze informatie niet doorgeven aan derden. Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: informatie die de identificatie mogelijk maakt, zoals naam, telefoonnummer en mailadres.
De NET-groep houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Mailadressen
De NET-groep gebruikt uw adres alleen voor het beantwoorden van uw mail.
Wij bewaren geen persoonlijke gegevens van u in ons systeem.

Geheimhoudingsverklaring bestuursleden en (vrijwillig)medewerkers NET-groep
Mensen die (vrijwillig) werkzaam zijn voor Stichting NET-groep en die toegang hebben tot de website, of tot andere persoons- en adresgegevens, hebben een absolute geheimhoudingsplicht en daarvoor moet een geheimhoudingsverklaring worden ondertekend. Deze verklaring ontslaat hen ook na het stoppen met de werkzaamheden niet van geheimhouding.

Cookies
De website van de NET-groep maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is alleen ten bate van de telling van website bezoekers, het gaat niet om andere gegevens. Google analytics plaatst cookies op de website waarmee zij kunnen herkennen welke mensen al eerder op de website geweest zijn om het website bezoek te meten. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens maar wel IP-adressen van uw computer. Als u in uw eigen browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Links naar websites van andere instanties
Op de website van Stichting NET-groep staan links naar de websites van andere instanties. De NET-groep is echter niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze instanties met uw privacy omgaan.
Kijk daarom op de websites die u bezoekt, en waar u gegevens invult, hoe er met uw privacy wordt omgesprongen.

Wijzigingen privacyverklaring
Stichting NET-groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Om up to date te blijven is het van belang om regelmatig deze verklaring te bekijken op de website.

Zie voor meer informatie ook de DISCLAIMER en de TRANSPARANTIEREGELING op deze website

 

facebook YouTube Twitter