zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Telotristat
Telotristat is een medicijn voor mensen die ernstige diarree hebben als gevolg van het carcinoïdsyndroom.
En waarbij de somatostatine-injecties onvoldoende werkzaam zijn. Telotristat is een aanvulling op de injecties met octreotide of lanreotide, maar is geen vervanging.
Telotristat-etipraat is de stofnaam en Xermelo® is het merk, maar het is dus hetzelfde medicijn.

Wat is telotristat en hoe werkt het
Telotristat-etipraat is een 'tryptofaan hydroxilase inhibitor'. Dit betekent dat het enzym geremd wordt dat nodig is voor de vorming van serotonine uit tryptofaan. Dus de bouwstoffen voor serotonine die het carcinoïdsyndroom veroorzaakt.
Telotristat werkt alleen bij diarree die veroorzaakt wordt door het carcinoïdsyndroom. Als behandeling met somatostatine analogen (injecties met octreotide of lanreotide) niet voldoende helpen om de diarree goed onder controle te krijgen, kan telotristat worden voorgeschreven zodra  andere oorzaken voor de diarree zijn uitgesloten. Er zijn namelijk veel oorzaken voor diarree, en er moet uitgesloten worden dat de diarree wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld infecties.

Toediening van telotristat en verstrekking
Telotristat wordt verstrekt in tabletten die driemaal daags worden ingenomen. Soms wordt een lagere dosering voorgeschreven als mensen een verstoorde leverfunctie hebben. Het wordt in principe alleen verstrekt in de kenniscentra voor NET omdat patiënten die telotristat nodig hebben, goed gevolgd moeten worden voor de NET en de werkzaamheid van de medicijnen. Daarvoor is veel ervaring nodig van artsen. Het is belangrijk dat als het middel na drie maanden niet blijkt te werken, dat er dan gestopt wordt. 

Helpt telotristat ook tegen andere klachten als gevolg van het carcinoïdsyndroom?
In internationale studies (trials) is gekeken of het middel ook werkt tegen flushes als gevolg van het carcinoïdsyndroom, maar uit die studies bleek dat telotristat niet hielp tegen de flushes.
Er ontstaat wel een lager 5-HIAA, het afbraakproduct van serotonine in de urine, als gevolg van telotristat. Maar er is gebleken dat het middel niet werkzaam is tegen andere klachten als gevolg van het carcinoïdsyndroom. Telotristat is dus alleen effectief om het aantal keren ontlasting (diarree) per dag te verminderen, maar niet voor andere klachten zoals buikkrampen, misselijkheid, hartklachten of opvliegers/flushes.

Diarree & NET
Als mensen diarree hebben bij een NET, is dat zeker niet altijd het gevolg van een NET. Er kan iets anders aan de hand zijn wat met medicijnen bestreden kan worden. Het is daarom van belang om te onderzoeken wat de oorzaak is van de diarree en welk middel daarvoor het beste helpt. Want bij een infectie of een tekort aan enzymen helpt telotristat niet, terwijl er voor die klachten goede medicijnen bestaan.

Remt telotristat de tumorgroei?
Nee, telotristat heeft geen remmende werking heeft op de tumorgroei. Dit medicijn is puur voor het bestrijden van het aantal keren diarree per dag, wat veroorzaakt wordt door het carcinoïdsyndroom. Het is een voorwaarde dat eerst de somatostatine injecties worden gegeven én dat het altijd een aanvulling is op die injecties. Somatostatine injecties kunnen de tumorgroei wel afremmen, maar telotristat niet.

 

Voor meer informatie kijk hier:
Webpagina en film over het carcinoidsyndroom
Webpagina over (functionele) NET
Farmacotherapeutisch Kompas
Podcast met dr. Wieke Verbeek

Folder over Functionele NET


facebook YouTube Twitter