zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Trial voor mensen met dunne-darm NET
in het Antoni van Leeuwenhoek:
 

Trials


“Psychische en cognitieve klachten bij patiënten met dunne-darm NET”
Veel patiënten met een neuro-endocriene tumor (NET) hebben problemen met de informatieverwerking, zoals; slechtere concentratie, geheugenproblemen, of moeite om de aandacht erbij te houden. Dit soort klachten wordt ook wel cognitieve problemen genoemd. Daarnaast ervaren sommige patiënten psychische klachten zoals somberheid, angst en wisselende stemmingen.

Doel van dit wetenschappelijk onderzoek
Cognitieve en psychische klachten kunnen grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Mogelijk worden deze klachten gedeeltelijk veroorzaakt door de (endocriene) stoffen die de NET-tumor produceert.
Met het  onderzoek “psychische en cognitieve klachten bij patiënten met dunne-darm NET” willen we in kaart brengen welke klachten patiënten met NET hebben en of ze samenhangen met die stoffen, zodat behandelaren hier meer alert op kunnen zijn. 

Hoe verloopt de trial 
De studie bestaat uit het invullen van vragenlijsten, de bepaling van het stofje serotonine in het bloed en de urine, een neuropsychologisch testonderzoek en een psychiatrisch interview. Dit gebeurt tijdens één bezoek aan het ziekenhuis van ongeveer 2,5 uur. 
Sinds juni 2017 kunnen patiënten met uitgezaaide dunne darm NET, die in behandeling zijn in het Antoni van Leeuwenhoek, meedoen aan deze studie.

Wie zijn betrokken bij het onderzoek
Betrokken onderzoekers: Froukje de Vries (psychiater), Sanne Schagen (neuro-psycholoog), Margot Tesselaar (internist-oncoloog), Wieke Verbeek (MDL-arts), Lisette Saveur (verpleegkundig specialist)
NET-team Antoni van Leeuwenhoek.Voor een wetenschappelijke studie;
Proefpersonen zonder kanker diagnose gezocht

Proefpersonen zonder kanker diagnose gezocht als controlegroep voor een studie in het Antoni van Leeuwenhoek.
Wij zoeken een controlegroep voor een onderzoek bij patiënten met een neuro-endocriene tumor (NET). Veel patiënten met een NET hebben problemen met de informatieverwerking, zoals slechtere concentratie of geheugenproblemen, of met psychische klachten, zoals somberheid, angst en wisselende stemmingen. Door middel van onderzoek proberen we deze klachten beter in kaart te brengen en te begrijpen, zodat artsen hier meer alert op kunnen zijn.

In deze studie onderzoeken we uiteraard NET patiënten. Maar we zijn ook op zoek naar een groep proefpersonen zonder kanker diagnose, om een aantal uitkomsten mee te kunnen vergelijken. We zijn op zoek naar 50 proefpersonen, in de leeftijdscategorie van 40-90 jaar. Aan deze proefpersonen vragen we om thuis een aantal vragenlijsten in te vullen (ongeveer 15 minuten werk) en om in het AVL op de computer een opdracht te doen, waarbij we gezichten met verschillende emoties laten zien. Tenslotte worden er nog enkele vragen gesteld over stemming.
Bij elkaar zal de computertaak en het interview in het AVL maximaal een half uur in beslag nemen.

Proefpersonen krijgen geen vergoeding voor deelname.

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit onderzoek, of als u nog aanvullende informatie wilt ontvangen, kunt u een email sturen naar Mevr J. Spruit, bereikbaar op j.spruit@nki.nl.
Mevrouw Spruit neemt vervolgens contact met u op. Als u mee wilt doen dan zal een afspraak wordt ingepland op een voor u geschikte dag en tijdstip. U kunt zich tot 1 juni 2019 aanmelden voor dit onderzoek.

Betrokken onderzoekers:
Froukje de Vries, psychiater, Sanne Schagen, neuropsycholoog, Margot Tesselaar, Wieke Verbeek, Lisette Saveur, NET specialisten

 


De NET-groep is vooraf betrokken bij doel en opzet van dit onderzoek

Geplaatst 20 April 2018

Andere Trials

 

 

facebook YouTube Twitter