zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Adressen

NET-Kenniscentra Nederland

CCC patiënten ervaringsverhalen

ENETS European Neuro Endocrine Tumor Society

EORTC European Organisation for Research and Treatment

Eurordis, Europees platform voor patiëntenorganisaties voor zeldzame ziekten

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

IPSO, Instellingen voor PsychoSociale Oncologie: hulpverlening en inloophuizen

Kankerspoken steun en informatie voor kinderen van ouders die kanker hebben

Kankerinfolijn: 0800 022 6622

Lareb, bijwerkingencentrum voor medicijnen

Voeding en Kanker

 

Palliatieve zorg en stervensbegeleiding

NVVE Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie

Ondersteuningspunt palliatieve zorg

Stichting Ambulance Wens

 

Bijwerkingen van medicijnen
Lareb

Meldpunt medicijnen

 

Buitenlandse NET-patiëntenorganisaties

 

april 2021

 

 


 

facebook YouTube Twitter