zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Adressen

NET-Kenniscentra Nederland

CCC patiënten ervaringsverhalen

ECPC, European Cancer Patient Coalition

ENETS European Neuro Endocrine Tumor Society

EORTC European Organisation for Research and Treatment

Eurordis, Europees platform voor patiëntenorganisaties voor zeldzame ziekten

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

IPSO, Instellingen voor PsychoSociale Oncologie: hulpverlening en inloophuizen

Kankerspoken steun en informatie voor kinderen van ouders die kanker hebben

Kankerinfolijn: 0800 022 6622

Lareb, bijwerkingencentrum voor medicijnen

NVACP patiëntenvereniging voor mensen met bijnieraandoeningen

NVVE voor informatie en hulpvragen bij euthanasie

Oncoline

Orphanet, The portal for rare disease and orphan drugs

RARECARE Surveillance of Rare Cancers in Europe

Re-turn, Werken met / na kanker (arbeids integratie)

SCOPE

Sib op maat informatie over bijwerkingen van medicatie

Stap.nu, Werken met / na kanker (arbeids integratie)

Stichting B12 tekort

Voeding en Kanker

 

Palliatieve zorg en stervensbegeleiding

Als je niet meer beter wordt

NVVE Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie

Ondersteuningspunt palliatieve zorg

Sterven op je eigen manier

Stichting Ambulance Wens

 

Bijwerkingen van medicijnen
Lareb

Meldpunt medicijnen

 

Buitenlandse NET-patiëntenorganisaties

 


 

facebook YouTube Twitter