zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Boos op je arts!

Wat kun je doen als je problemen ondervindt in het gesprek met je arts?
Soms lopen de problemen in de communicatie met je arts hoog op waardoor je boos en gefrustreerd in het gesprek zit. Hieronder een paar tips wat je dan kunt doen.

Het is natuurlijk heel vervelend als de relatie met je arts niet prettig verloopt. Je bent ziek en je zoekt steun, informatie en houvast bij je arts. Om in alle openheid over je problemen te (durven) spreken is een vertrouwensband van belang. Soms heb je nog maar kort tevoren de diagnose gekregen, en opeens ben je patiënt en erg afhankelijk van je arts en ander ziekenhuis personeel.  Dat is een situatie waar je niet voor hebt gekozen en dus ook aan moet wennen. Die onzekerheid zorgt ook dat de frustraties dan sneller oplopen. Vaak komt dit omdat er allerlei vragen door je hoofd spelen en je bang bent dat artsen niet snel genoeg reageren, waardoor er extra medische problemen ontstaan.

Maar nu de oplossing…
Voor iedereen, dus ook voor een arts, is het best lastig om op boosheid/gefrustreerdheid te reageren. Soms laat een arts echt steken vallen, maar soms is het ook de toon die de muziek bepaalt waardoor een gesprek niet goed op gang komt. Hier een paar tips:

  • Neem even afstand, ga weg uit de situatie/het gesprek en zeg dat je er later op terug wil komen in een vervolg gesprek. Ga naar huis of een vriend/familielid en bedenk (samen) wat het nu precies was wat je zo boos/gefrustreerd heeft gemaakt. Schrijf het voor jezelf op. Dat helpt om de zaak helder te krijgen, maar ook om de boosheid van je af te schrijven.
  • Als voor jou helder is wat je vraag aan de arts is, probeer een afspraak te maken voor een vervolggesprek. Neem iemand mee naar dat gesprek die begrijpt wat er mis is gegaan en die jou kan helpen om de vraag aan de arts te verhelderen.
  • Als je geen vriend/partner of kind hebt die je kan begeleiden, vraag dan steun bij het medisch maatschappelijk werk in het ziekenhuis. Zij kunnen je ook ondersteunen om de vraag te verhelderen of te bemiddelen in of naar een gesprek. Ze kunnen je daarnaast ook ondersteunen om te kijken hoe je het best het gesprek kunt aangaan om je doel te bereiken.
  • Als je in een kenniscentrum voor NET of NEC wordt behandeld, zijn daar verpleegkundig specialisten specifiek voor mensen met neuro-endocrine tumoren/kanker. Zij kunnen je vragen  vaak al beantwoorden of bemiddelen naar een nieuw gesprek met je specialist.
  • Als het toch, om welke reden dan ook, niet lukt om tot een goed gesprek te komen, en je denkt dat dit veroorzaakt wordt door foute communicatie vanuit de arts of ander medisch personeel. Dan kun je een bemiddelingsvraag of een klacht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis neerleggen. Kijk op de website van het ziekenhuis waar het om gaat en richt de vraag of klacht aan hen.
  • Een andere mogelijkheid is dat je vraagt of een andere arts kan worden ingeschakeld om jou verder te behandelen. Dat vinden artsen vaak niet prettig, want ze willen begrijpelijk loyaal zijn en niemand het gevoel geven dat hun collega het niet goed doet. Echter, een arts heeft ook geen zin in onnodige problemen en biedt als hij/zij het goed met je voor heeft, zelf al aan om naar een collega te gaan. Vraag wel of hij/zij dit dan regelt of dat jij zelf stappen moet ondernemen om een afspraak te krijgen met een andere arts, en welke arts dit dan wordt.

 

Netjes blijven
Belangrijk is dat je zelf netjes blijft en niet uit je dak gaat, al ben je nog zo gefrustreerd! Dus als je denkt dat een gesprek uit de hand loopt:

  • Tel tot 10…en kijk even naar een schilderij of iets anders in de kamer (niet naar de arts). En druk je rug tegen de stoelleuning zodat je even contact maakt met jezelf en niet met de arts,
  • of ga even naar de WC om fysiek afstand te nemen en bedenk op de WC wat je verder nog wilt halen uit dit gesprek,
  • of verbreek het gesprek en zeg dat je er eerst over moet nadenken en dat je er op terug wil komen. Geef aan dat je graag een vervolggesprek wilt afspreken.

Bedenk ook
Soms heb je echt gelijk en gedraagt een arts zich niet zoals het zou moeten. Maar soms heeft een arts of verpleegkundig specialist ook gewoon een slechte dag en biedt een nieuwe dag ook nieuwe en betere kansen. De wetenschap dat je kanker hebt kan ook zo overweldigend zijn waardoor je er extra gevoelig voor bent als een arts je niet direct begrijpt.

Houdt goed in de gaten
“Wat was nu jouw eerste vraag en het doel van het gesprek toen je zo gefrustreerd raakte?”
Wat was je doel; wat wilde je te weten komen, horen of krijgen van je arts?
Zorg vooral dat het gesprek over de inhoud van je vraag blijft gaan. En waak ervoor dat je niet verzandt in de irritaties. Je bent al  ziek en je hebt al je energie nodig om je te richten op de juiste  medische onderzoeken of behandelingen en op een goede kwaliteit van leven.

Wie kun je verder raadplegen als het niet lukt
Als je er in het ziekenhuis waar je nu wordt behandeld helemaal niet uitkomt, dan is er ook een mogelijkheid om over te stappen naar een ander ziekenhuis/kenniscentrum. Als je arts daar niet aan wil meewerken, overleg dit dan met je huisarts, of je zorgverzekeraar of bel de kankerinfolijn wat je kunt doen (o.a. om over te stappen).
Het telefoonnummer van de kankerinfolijn is  0800 022 6622

Kijk voor meer tips HIER

 

 

facebook YouTube Twitter