zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Curatief, palliatief en terminaal
Drie termen waar je mee te maken krijgt als je opeens kankerpatiënt of naaste bent.

Curatieve zorg
Bij curatieve zorg is de behandeling bedoeld om te genezen. De meeste artsen zeggen dit vaak voorzichtig met de zin: “de behandeling is in opzet genezend”. Dat wil zeggen dat er hele goede hoop is dat je door de behandeling geneest. En dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de meeste patiënten ook door die behandeling zijn genezen.
Het is geen garantie, want in de medische zorg bestaan geen garanties. Soms blijkt bijvoorbeeld tijdens een operatie dat de kanker verder verspreid is dan men had verwacht of dat de tumor toch niet helemaal kan worden verwijderd. Maar als je in een kenniscentrum voor NET/NEC wordt behandeld én er is vooraf het juiste onderzoek verricht, dan kan een medisch team van te voren een goede inschatting maken of het gaat om een genezende behandeling.

 

Palliatieve zorg en terminale zorg
Wat is palliatieve zorg en wanneer gaat de terminale fase in? De termen 'palliatief' en 'terminaal' worden vaak door elkaar gebruikt terwijl er toch een groot verschil is.  

Palliatief
De palliatieve fase van het ziek zijn gaat in op het moment dat gezegd wordt: “u kunt niet van deze ziekte genezen en zult er waarschijnlijk aan overlijden”. Die periode kan soms nog lang duren want  met de nieuwe behandelmethoden leven mensen vaak nog jaren met een ongeneeslijke ziekte. 
Palliatieve zorg is gericht is op het verlichten van allerlei klachten die zijn ontstaan door de ziekte en -als de patiënt dit wil- het verlengen van het leven. Het doel is niet (meer) om genezing te bereiken maar om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Palliatieve zorg is niet één soort zorg. Het is afhankelijk van het stadium van de ziekte en de mogelijkheden die er zijn voor de specifieke soort kanker. Bij sommige soorten kanker waar de ziekte trager verloopt, kun je vaak nog vele jaren leven met de wetenschap dat je niet meer beter wordt. Bij andere soorten kanker is het beloop veel sneller en zijn de mogelijkheden om het leven te verlengen (nog) bijna niet aanwezig.
Soms krijgen mensen een palliatieve behandeling die tijdenlang aanslaat waardoor patiënten denken dat ze toch gaan genezen. Dit kan tot misverstanden leiden. Ook als de arts aangeeft dat de behandeling aanslaat blijft het zo dat je niet meer kan genezen. Als gezegd is dat een ziekte ongeneeslijk is, kan die soms nog wel geremd worden, maar helemaal weg gaan lukt dan niet meer. 

Terminaal
De terminale fase is het laatste stuk van de palliatieve fase. De levensverwachting is dan medisch gezien maximaal drie maanden. Dat is natuurlijk niet altijd precies in te schatten, maar een arts of verpleegkundige kan vaak toch wel aangeven dat er een ernstige verslechtering is in het ziek zijn.
Soms voelen patiënten het zelf ook aan dat ze niet lang meer zullen leven. In deze fase wordt de zorg intensiever. Vaak komt een specialistisch team van de thuiszorg bijvoorbeeld in verband met een infuus of zuurstof. Ook kan er ’s nachts gewaakt worden door vrijwilligers om de familie te ontlasten. De huisarts komt regelmatig langs en zorgt er voor dat de patiënt bij de huisartsenpost bekend is. Afspraken over levensverlengende behandelingen en hoe te handelen in noodsituaties worden vastgelegd zodat iedereen goed op de hoogte is. 

Voor opname in een hospice mag de levensverwachting niet meer dan drie maanden zijn. Soms leven mensen langer en wordt een uitzondering gemaakt, dan hoeven mensen niet weer naar huis voor de laatste periode van hun leven. Maar soms knappen ze ook echt weer op. Dan volgt ontslag en komen ze eventueel in een later stadium weer terug.
Terminale zorg is maatwerk. In nauwe aansluiting op de wensen van de patiënt en de naasten wordt toegewerkt naar een waardige afsluiting van het leven. 

 

Curatief, palliatief en terminaal
Bij al deze vormen van zorg is het van belang dat de zorg gericht is op alle facetten van het leven. Niet alleen je lichaam maakt veranderingen door als je ziek bent maar ook psychisch, sociaal en spiritueel maak je veranderingen door. Dat betekent dat er naar de hele mens gekeken moet worden en niet alleen naar de ziekte. Daarnaast is het belangrijk dat je als patiënt steeds afweegt wat je zelf (nog) wilt. Niemand is verplicht om een behandeling te ondergaan. Overleg daarom met de mensen die voor jou van belang zijn bij het nemen van beslissingen.
De keuzehulp kan je op weg helpen om afwegingen te maken die bij jou passen:

 

Meer informatie over palliatieve en terminale zorg:
Pal voor u deelt informatie en ervaringen over palliatieve zorg met patiënten en naasten via 
magazines en themaboekjes en via Twitter en Facebook

 

 

facebook YouTube Twitter