zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Leverembolisatie bij NET

Resultaten studie over Leverembolisatie bij NET graad 1 & 2
De evaluatie van de effectiviteit en veiligheid van trans-arteriële embolisatie van naar de lever gemetastaseerde neuro-endocriene tumoren
Studie van: Sophie van Dijk, Margot Tesselaar, Wieke Verbeek, Marc Meier & Warner Prevoo
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Oorspronkelijk abstract van het onderzoek is HIER te lezen

Abstract
Trans-arteriële embolisatie (TAE) is een effectieve behandeling voor leveruitzaaiingen van neuro-endocriene tumoren (NET). Het vermindert arteriële bloedstroom naar de tumor wat resulteert in ischemie en necrose. In deze mono-centrische retrospectieve studie is de effectiviteit en veiligheid van TAE geëvalueerd.

Patiënten en methoden
30 patiënten met een histologisch bevestigde gastro-entero-pancreatische NET met leveruitzaaiingen werden onderzocht. Tumor respons, daling van het symptomatische carcinoïdsyndroom, de totale overleving en de bijwerkingen werden geëvalueerd in de totale populatie.

Resultaten
Bij 30 patiënten (waarvan 15 mannen) werden 47 TAE procedures uitgevoerd. De mediane leeftijd was 61,5 jaar. De primaire NET site was: het ileum in 16 patiënten (53,3%), de darm bij 6 patiënten (20%), de pancreas bij één patiënt (3,3%), de long in één patiënt en bij zes patiënten was de primaire onbekend.
18 patiënten (60%) werden voorafgaand aan de TAE al geopereerd aan de primaire NET.
22 patiënten (73,3%) werden ook met extra-hepatische metastasen gediagnosticeerd.
Het aantal patiënten met een afname in levertumor op CT was significant hoger als de leveraandoening voor de TAE, dit was (meer dan) < 50%.
29 patiënten (96,7%) kregen octreotide-behandeling voorafgaand aan TAE.
De mediane tijd van diagnose tot de eerste TAE was 36,5 maanden.
Er was een significante daling van chromogranine-A, zowel 1 als 3 maanden na TAE (P = 0,001 en P = 0,017, resp.). In 80,9% van de gevallen was er een daling van de neuro-endocriene leveruitzaaiingen na TAE. 
26 patiënten hadden carcinoïd syndroom, waarvan 88% een afname had van de klinische symptomen na 1 maand. Dit was 69,6% na 3 maanden opvolging (follow-up).
Leverfuncties geëvalueerd 1 en 3 maanden na TAE werden vergeleken met de uitgangswaarden. Bilirubine toont een significante afname na 1 maand. Alkalische fosfatase was significant hoger na zowel 1 als 3 maanden. γGT was significant hoger bij 1 maand. ASAT, ALAT en LDH vertonen geen significante verschillen.
Twee patiënten hadden grote TAE gerelateerde complicaties. Er was geen sprake van TAE gerelateerd overlijden.
De totale overleving na 1 jaar follow-up is 86,7%, wat statistisch niet verschilt in vergelijking met de overall overleving van de groep patiënten die een tweede of derde TAE ondergingen.

Conclusie
Trans-arteriële embolisatie is een relatief veilige behandeling voor de naar de lever gemetastaseerde NET, die ook meerdere keren bij een patiënt kan worden uitgevoerd.
Het vermindert het carcinoïdsyndroom en vertoont een aanzienlijke vermindering van de tumor marker. Radiologische afname snelheid is significant hoger bij patiënten die minder tumoren in de lever hebben.

 

Toevoeging van de NET-groep
(deze tekst behoort dus niet bij het officiële onderzoek)
Trans-arteriële embolisatie is een relatief veilige behandeling bij uitzaaiingen van NET in de lever. De behandeling kan bij dezelfde patiënt meerdere malen worden toegepast. Het vermindert de gevolgen van het carcinoïdsyndroom. Het is wel van belang om deze behandeling alleen te laten uitvoeren in een kenniscentrum voor NET omdat er goed rekening gehouden moet worden met de werking van de hormonen bij een functionele NET tijdens deze behandeling. Dit vergt veel kennis en ervaring met deze ziekte. Adressen Kenniscentra voor NET 

Meer informatie
Informatie over embolisatie bij NET kun je zien in de film “Behandeling bij NET

Er is een verschil tussen TAE en TACE
Bovenstaand onderzoek gaat over trans-arteriële embolisatie TAE bij NET. Dit is dus iets anders dan trans-arteriële chemo-embolisatie TACE. Houdt beide behandelingen goed uit elkaar. De techniek lijkt hetzelfde maar door het gebruik van chemo bij TACE wordt de werking anders. TACE (dus met chemo) heeft GEEN meerwaarde bij NET en kan door het gebruik van de chemo onnodige bijwerkingen geven. Voor neuro-endocriene tumoren is TAE een behandeling met meerwaarde maar TACE niet.
Deze vraag werd tijdens het panel door alle specialisten op de informatiedag in 2014 opnieuw zo beantwoord. Dit mede n.a.v. vragen van patiënten als gevolg van wervingsmethoden van een specialist uit Duitsland.

 

 

 

facebook YouTube Twitter