zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Hulpverlening bij kanker
Films en informatie

Films met mw. drs. Etje Verhagen-Krikke MA
Psycholoog, De Beken, Zwolle

De films geven antwoord op een aantal vragen, c.q. de meest besproken thema’s rond hulpverlening, De 5 thema filmpjes zijn appart verwerkt en in één lange film.
Klik op de plaatjes om de afzonderlijke films te kunnen zien. De eerste film bevat alle 5 thema’s

De film "het Paliatieve traject bij NEC" is specifiek gericht op mensen die te maken hebben met NEC.

 

etje

 

zorgen maken

 

kanker en partners

 

je ziet er goed uit

 

hoe gaat het met je

 

voorbereiden op sterven

 

 

 

 

 

Overige informatie  

Hulpverlening IPSO
Informatie over hulpverlening bij kanker en adressen van instellingen voor
psychosociale oncologische hulp en inloophuizen voor kankerpatiënten en naasten

Minder moe bij kanker
Hulpverlening bij moeheid als gevolg van kanker; het Helen Dowling Instituut

Hulp in de palliatieve fase en rouwverwerking

Keuzehulp voor het nemen van beslissingen over behandelingen
Keuzehulp speciaal voor mensen met NEC

"Samen beslissen" met uw arts

facebook YouTube Twitter