zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

 

Publicatie onderzoek SINET’s en de psychosociale gevolgen
Het wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd door het Antoni van Leeuwenhoek

ORIGINAL ARTICLE
Coping with social consequences of disease‐related symptoms in patients with a metastatic small intestinal neuroendocrine tumour: A qualitative study
Froukje E. de Vries  Albertien Godthelp  Jocelyn R. Spruit  Andrea M. Ruissen  Margot E.T. Tesselaar  Annelies H. Boekhout
First published: 18 March 2021 https://doi.org/10.1111/jne.12956
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jne.12956

 

Vertaling van de samenvatting (abstract) van het onderzoek
via Google translateàdus niet officieel geautoriseerd

Patiënten met neuro-endocriene tumoren in de dunne darm (SINET's) worden geconfronteerd met verschillende ziektegerelateerde symptomen die hun sociaal functioneren en kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden.
De huidige studie had tot doel de sociale gevolgen van ziektegerelateerde symptomen bij patiënten met een uitgezaaide SINET te onderzoeken en een theorie te ontwikkelen over hoe deze patiënten hun ziekte ervaren. Patiënten kwamen in aanmerking toen ze tussen 2009 en 2016 de diagnose gemetastaseerde SINET kregen en tijdens de diagnose jonger waren dan 60 jaar en een goede functionele prestatiestatus hadden.

Halfgestructureerde interviews werden afgenomen tussen januari en juni 2018. Gegevens werden onafhankelijk getranscribeerd en geanalyseerd door twee onderzoekers met behulp van grounded theory. Dataverzadiging werd bereikt bij 10 interviews en in totaal namen 12 patiënten deel.

Een kerncomponent die uit de interviews naar voren kwam, was veerkracht tegenover de sociale gevolgen van een uitgezaaide SINET. Prominente lichamelijke symptomen waren vermoeidheid, diarree en opvliegers. Al deze symptomen hielden verband met beperkingen in het functioneren bij werkgerelateerde en sociale activiteiten, en met gevoelens van ongemak  en schaamte.

Adaptieve strategieën, zoals een zorgvuldige planning of focus op het perspectief om goed te leven met een neuro-endocriene tumor, hielpen patiënten de gevolgen als minder belastend te ervaren. Andere nuttige factoren die werden geïdentificeerd, waren sociale steun, zinvolle activiteiten en financiële stabiliteit.

Patiënten met een uitgezaaide SINET ondervonden sociale gevolgen van ziektegerelateerde symptomen in het dagelijks leven, hoewel ze in staat waren om de last van deze gevolgen te verzachten door adaptieve probleemgebaseerde, op emoties gebaseerde en op betekenis gebaseerde copingstrategieën te gebruiken. Clinici zouden de waargenomen gevolgen kunnen onderzoeken en patiënten kunnen informeren over adaptieve strategieën.

 


facebook YouTube Twitter