zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Onderzoek

Uitkomst van het onderzoek in de film
"De gevolgen van een late NET-diagnose"

 

Poster: ‘The effect of diagnosis delay in patients with NET’
CM Korse, A Keizer, L Saveur, BG Taal, ME Tesselaar(pdf)

Vertraging van de juiste diagnose is niet van invloed op de overleving bij goed gedifferentieerde NET, graad 1 en graad 2. Wel blijkt uit dit onderzoek dat patiënten met een vertraging van de diagnose meer last hebben van psychische klachten. Onduidelijk is of deze klachten veroorzaakt worden door de tumor of door de vertraging van de diagnose waardoor fysieke klachten niet op een juiste wijze worden behandeld. Doordat de NET niet juist wordt behandeld kan de kwaliteit van leven ernstig achteruit gaan en voelen patiënten zich niet erkend. Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteit van leven.

17 februari 2011 start van het onderzoek
Vanuit het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)
Door
Dr.B.G.Taal, internist, afd. Maag, darm leverziekten NKI-AVL (contactpersoon onderzoek)
Dr.M.Tesselaar, internist, afd. Maag darm leverziekten NKI-AVL
L.Saveur, verpleegkundig-specialist, afd. maag darm leverziekten NKI-AVL
T.Korse, research coördinator klinische chemie NKI-AVL
Dr. W. Meijer, internist, afd. Maag darm leverziekten West Fries Gasthuis

Het effect van doctors and patients delay bij patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET)
Het stellen van de juiste diagnose is vaak moeilijk. Vooral bij neuro-endocriene tumoren (NET) gaat er vaak veel tijd overheen voordat de arts deze ziekte vaststelt (doctors delay). Er is slechts één onderzoek uit 2004 in de VS naar dit doctors delay bij NET; er werd echter niet nagegaan hoe lang de patiënten al klachten hadden voordat een arts werd bezocht (patients delay). In een groep van 115 patiënten was het gemiddelde doctors delay 66 maanden, maar dit leek geen effect te hebben op de uitgebreidheid (stadium) van de ziekte. Dat is tegen de verwachting in, want in het algemeen wordt aangenomen dat een vroege diagnose in een eerder stadium tot betere vooruitzichten (prognose) zal leiden.

Achtergrond informatie
Neuro-endocriene tumoren kunnen in tal van organen (maag-darmkanaal, alvleesklier, longen) ontstaan en geven vaak metastasen naar de lever. Meestal zijn er weinig celdelingen met een langzame tumorgroei. Verder kunnen de tumorcellen peptiden produceren zoals serotonine, tachykinine en neuropeptide, waardoor allerlei klachten kunnen optreden. Langdurige en hoge serotonineproductie kan uiteindelijk een beschadiging van de hartkleppen veroorzaken.
De klachten bij NET zijn heel divers en kunnen op allerlei andere ziektes wijzen, bijvoorbeeld bij buikklachten op een prikkelbare darm. Ook bij lokalisatie in de long kunnen klachten passen die lijken op een griep of astma. Wanneer er metastasen in de lever aanwezig zijn, zijn de klachten meer specifiek door serotonine productie: het carcinoïd syndroom met aanvallen van diarree en opvliegers, soms kortademigheid (astma). Maar ook dan worden klachten bij vrouwelijke patiënten vaak anders geïnterpreteerd, zoals de menopauze, ook al is die allang gepasseerd. Bij mannen wordt het vaak afgedaan als te veel transpireren of toegeschreven aan het gebruik van alcohol.
Door patiënten wordt vaak gemeld dat klachten verergeren door stress of inspanning. Andere klachten, zoals vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid worden ook genoemd, die vaak als vaag worden omschreven, omdat ze door de medici niet goed kunnen worden verklaard of door patiënten moeilijk precies onder woorden kunnen worden gebracht. Psychische problemen kunnen ontstaan doordat passende behandeling naar aanleiding van de klachten vaak lang uit blijft als gevolg van uitstel van de diagnose.

Literatuur
Toth-Fejel SE, Pommier RF. Relationships among delay of diagnosis, extent of disease and survival in patients with abdominal carcinoid tumors. Am J Surg 2004:187:575-579

Van Eeden S, Quaedvlieg PF, Taal BG, Offerhaus GJ, Lamers CB, Van Velthuysen ML.Classification of low-grade neuroendocrine tumors of midgut and unknown origin. Hum Pathol. 2002 ;33:1126-32

Korse CM, Bonfrer JM, Aaronson NK, Hart AA, Taal BG.Chromogranin A as an alternative to 5-hydroxyindoleacetic acid in the evaluation of symptoms during treatment of patients with neuroendocrine Tumors. Neuroendocrinology 2009;89:296-301.

Korse CM, Taal BG, de Groot CA, Bakker RH, Bonfrer JM.
Chromogranin-A and N-terminal pro-brain natriuretic peptide: an excellent pair of biomarkers for diagnostics in patients with neuroendocrine tumor. J Clin Oncol. 2009;27:4293-9.

 

facebook YouTube Twitter