zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Pathologie bij neuro-endocriene tumoren
Nieuwe WHO indeling pathologie NET & NEC

 

 

Groeisnelheid tumoren
Er zijn verschillende soorten neuro-endocriene tumoren. Dat heeft deels te maken met de plek waarop de tumor is uitgegroeid, maar bijvoorbeeld ook met hoe snel de tumor groeit. Door onderzoek weten we dat iedere tumor unieke biologische eigenschappen heeft. Aan de hand van die eigenschappen kunnen we ondermeer vaststellen hoe snel de tumor groeit, waar de tumor vandaan komt en ook voorspellen hoe een tumor zal reageren op therapie.

Grof gezegd kun je stellen dat hoe sneller de tumor groeit, hoe hoger de graad van de tumor is.
Als we het hebben over neuro-endocriene tumoren, dan maken we onderscheid tussen:
NET graad 1, NET graad 2 en NET graad 3. De NET graad 1 groeit langzaam, een NET graad 2 minder langzaam en de NET graad 3 groeit wat sneller.

Dan is er ook nog een groep tumoren die we neuro-endocrien carcinoom noemen, afgekort NEC. Eigenlijk heeft een NEC niets te maken met een NET; de ontstaanswijze van een NET is heel anders dan die van een NEC. Maar een NEC groeit over het algemeen snel en wordt dus ook anders behandeld dan een NET.

Weefselonderzoek noodzaak voor de juiste diagnose
Voor de diagnose van NET en NEC is weefselonderzoek noodzakelijk. Dat weefselonderzoek gebeurt in een pathologie laboratorium, door een patholoog. Door met een  microscoop naar het tumorweefsel te kijken, maar ook door te onderzoeken welke eiwitten de tumor maakt kunnen, we de diagnose neuro-endocriene tumor/kanker stellen.
Soms is het ook nodig om naar de genetische eigenschappen van de tumor, naar het DNA van de tumor te kijken. Verder kunnen we analyseren hoe snel de tumor groeit, om de tumor onder te verdelen in NET graad 1, 2 en 3 of NEC. Daarvoor gebruiken we de ki67 index.

De indeling bij de longen is iets anders
Daar gebruiken we nog de term carcinoïd voor NET graad 1 en atypisch carcinoïd voor NET graad 2 en 3. Ook in de longen kunnen NEC voorkomen, die zijn echter niet zeldzaam. NET van de longen wel. Maar ook voor de longen geldt dat NEC een heel ander soort tumoren is dan NET van de longen. 

Necrose
Tumor necrose betekent dat het weefsel in de tumor kapot gaat. Een ander woord voor necrose is weefselverval. Als een  NET van de long necrose laat zien, dan hebben we direct te maken met een atypisch carcinoïd. Bij NET van maag, darm en pancreas telt necrose niet mee voor de gradering.

Ki67 index
De ki67 index geeft een indicatie hoe snel de tumor groeit (zie plaatje).
Celdeling zorgt voor groei van de tumor. We kunnen de tumorcellen die aan het delen zijn kleuren. Het  percentage van de cellen dat dan aankleurt is het percentage van de cellen dat deelt. En dat noemen we de ki67 index .

 

Elke NET en elke NEC is anders en zeldzaam
Het is goed om je te realiseren dat NET zeer zeldzame tumoren zijn. Dit geldt ook voor de NEC die buiten de longen zijn ontstaan. Verder is het een groep tumoren met nogal wisselende eigenschappen. We weten dat het stellen van de diagnose van  dit soort zeldzame tumoren gemakkelijker is, als je ze vaker ziet. We weten ook dat een nauwkeurige diagnose essentieel is voor de juiste therapie, voor een behandeling op maat. Daarom is het belangrijk dat het weefsel voor een second opinion onderzoek wordt gezien door een patholoog die in deze tumoren is gespecialiseerd.
Bovendien bouwen we op die manier meer kennis op over deze tumoren, zodat we op de lange termijn betere behandelingen kunnen ontwikkelen. 

 

In 2017 is er internationaal iets veranderd in de indeling van NET en NEC. Vanaf nu is de indeling nog meer verfijnd. Voortaan wordt er gesproken over NET graad 1, 2 en 3 én NEC. Deze nieuwe gradering is nu internationaal vastgelegd door de World Health Organisation (WHO). Voor mensen die al een diagnose hebben en die in de kenniscentra voor NET en NEC worden behandeld is altijd al naar het onderscheid gekeken. De sneller groeiende NET worden al anders behandeld dan de erg traag groeiende NET. Wordt daarom niet ongerust als je behandeld wordt in de kenniscentra of als je specialist je behandelplan heeft vastgesteld met het NET & NEC-team uit de kenniscentra.

 


 

facebook YouTube Twitter