zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Behandeling met bestraling bij NET, graad 1 en 2

Op deze pagina treft u informatie over:

 

Radiotherapie is behandeling door middel van straling
In een kwaadaardige tumor is het erfelijk materiaal (DNA) verstoord. Door middel van radiotherapie wordt het DNA door de bestraling beschadigd. Kankercellen kunnen van deze beschadiging van het DNA vaak niet goed herstellen of worden in hun groei geremd.
Ook gezond weefsel dat zich rond de tumor bevindt, kan door straling worden beschadigd. Gezonde cellen zijn echter beter bestand tegen straling en kunnen zich sneller herstellen. Behandeling met bestraling wordt ingezet om de kankercellen zo veel mogelijk te vernietigen en het gezonde weefsel zo min mogelijk te beschadigen. De benodigde dosis wordt daarom in een aantal keer gegeven.

 

PRRT, peptide receptor radionuclide therapie (inwendige bestraling)

Behandeling met PRRT

 

Peptide receptor radionuclide therapie (PRRT) bij NET is een therapie met radioactief gemerkte octreotide-achtige stoffen. De radioactief geladen medicamenten, ook wel radiofarmaca genoemd, die hiervoor op dit moment het meest gebruikt worden zijn beladen met het radioactieve Yttrium (90Y) en het Lutetium (177Lu).

Wie komt in aanmerking voor behandeling met Lutetium
Lutetium-octreotaat kan gebruikt worden in een latere fase bij NET met uitzaaingen als andere behandelingen niet meer werken.

Voorwaarden bij behandeling
Een positieve OctreoScan voorafgaande aan de PRRT is een absolute voorwaarde. Als de scan positief is (een goede opname van het radioactief gemerkte octreotide op de plaats van de NET en de uitzaaiingen) én als de patiënt voldoet aan andere specifieke voorwaarden voor PRRT, kan de patiënt worden behandeld met het 177Lu-octreotaat.

Mogelijke resultaten
De tumor wordt soms kleiner door de behandeling en ook is er vaak sprake van een vermindering van de ernst van symptomen en bemerkt de patiënt een verbetering van de kwaliteit van leven. Indien er veel somatostatine receptoren op de NET zitten, kan dit leiden tot een hogere opname via deze receptoren en dus meer radioactiviteitopname in de tumor geven. Dit geeft daardoor vaker een beter eindresultaat. Tijdens en na de behandeling zijn isolatiemaatregelen nodig. De bijwerkingen zijn gering en mild en er is slechts een kleine kans (<1%) op een ernstige complicatie bij deze vorm van therapie.

 

MIBG therapie
MIBG is een behandeling waarbij (net als bij PRRT) straling wordt afgegeven aan NET-cellen door het gebruik van het middel 131l-MIBG. Als voldoende radioactiviteit in de tumorcellen wordt opgenomen kan er na toediening van het middel als het ware inwendige bestraling plaatsvinden waardoor de NET-cellen afsterven. Het maken van een MIBG-scan voorafgaande aan de behandeling is een voorwaarde. Als de scan positief is (een goede opname van het radioactief gemerkte MIBG op de plaats van de NET en de uitzaaiingen) én als de patiënt voldoet aan andere specifieke voorwaarden, kan de patiënt worden behandeld met 131l-MIBG.
Ook bij deze therapie met radioactieve stoffen is isolatie nodig, ongeveer  5 - 7 dagen. In het algemeen zijn er meerdere (2 - 4) van deze radioactieve kuren mogelijk met een tussentijd van 6 - 8 weken. Hiermee kunnen de klachten afnemen en kan de tumorgroei stabiliseren. Tumorverkleining treedt zelden op. Er zijn relatief weinig bijwerkingen bij deze vorm van therapie.

 

Bestraling van buitenaf
Bij bestraling van buitenaf wordt gebruikgemaakt van röntgenstralen om kankercellen te vernietigen. Uitwendige bestraling bij NET wordt alleen ingezet om pijn te bestrijden bij uitzaaiingen in de botten of de lymfeklieren en ter voorkoming van uitvalsverschijnselen als gevolg van een zenuwbeknelling door tumorgroei in de wervelkolom. Ook bij uitzaaiingen in het hoofd kan radiotherapie worden toegepast. Afhankelijk van de omvang en de plaats van de tumor kan dit met behulp van de zogenaamde Stereotactische bestraling gebeuren of met de Cyberknife techniek (Gamma Knife).

 

Meer uitleg en informatie over behandeling van NET
Infopagina NET

 

facebook YouTube Twitter