zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Radiofrequente Ablatie (RFA)
Radiofrequente Ablatie (RFA) is een plaatselijke behandeling bij leveruitzaaiingen als gevolg van een NET. Bij RFA worden de uitzaaiingen in de lever als het ware weggebrand. Tijdens de behandeling wordt een naald in het tumorweefsel gebracht. Deze naald zendt radiogolven uit, waardoor de temperatuur in de uitzaaiingen heel hoog wordt. Als gevolg hiervan sterven de cellen.
De naald wordt ‘beeld-gestuurd’ ingebracht. Hierdoor kan de specialist tijdens het inbrengen van de naald op een beeldscherm meekijken waar hij de naald naartoe brengt in de lever.

 

Palliatieve behandeling
RFA bij leveruitzaaiingen is een palliatieve behandeling. Doel is het remmen van de ziekte en/of het verminderen van klachten. Van deze behandeling kunt u dus niet genezen. Voorwaarde voor behandeling met RFA is dat de lever nog redelijk goed functioneert én de uitzaaiing mag niet al te groot zijn. De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd door een interventieradioloog. De behandeling is bewezen succesvol.

 

Bijwerkingen; ‘post-ablatie-syndroom’
Na een behandeling kunt u pijn ervaren, daarnaast kunt u last hebben van misselijkheid en braken. Deze verschijnselen verdwijnen meestal na 1 of 2 weken. Indien nodig kan de arts medicatie voorschrijven om een aantal bijwerkingen tegen te gaan. Ook kan moeheid ontstaan door de schade in de lever als gevolg van de behandeling. Daar moet het lichaam van herstellen. Dit kan een aantal weken aanhouden voor het lichaam zich weer hersteld heeft. Na de behandeling mag u zich gewoon inspannen en kunt alle activiteiten die u gewend bent weer oppakken.

 

Mogelijke complicaties
Bij RFA kunnen soms complicaties optreden, zoals:
Bloedingen op de plaats waar de naald werd ingebracht. En soms een beschadiging bij de galwegen. Dit kan leiden tot ophoping van gal in de lever, of een lekkage.

 

Algemene informatie
Bij deze behandeling krijgt u vooraf een plaatselijke verdoving. In principe bent u tijdens deze behandelingen dus bij bewustzijn. De duur van de ziekenhuisopname is kort maar kan bij elke patiënt wisselen. Dit is afhankelijk van hoe de behandeling is verlopen en welke bijwerkingen er optreden.
Het is van belang om deze behandeling alleen te laten uitvoeren in een kenniscentrum voor NET omdat er goed rekening gehouden moet worden met de werking van de hormonen bij een functionele NET tijdens deze behandeling. Dit vergt veel kennis en ervaring met deze ziekte.

 

Zie op ons YouTube kanaal ook de film op de NET-groep website over “carcinoïdcrisis”. Daar treft u ook de film met info over RFA in de film: “Behandeling bij NET ”

 

facebook YouTube Twitter