zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Start binnenkort: Fase 2 studie voor mensen met gevorderd Merkel Cel Carcinoom
Het gaat om een combinatiebehandeling van domatinostat samen met avelumab
Deze studie is bedoeld voor patiënten die al een behandeling met avelumab krijgen maar die  opnieuw tumorgroei vertonen. Het gaat om mensen met een  vergevorderd Merkel Cel Carcinoom (MCC).

In deze nieuwe Fase 2 studie wordt het middel domatinostat toegevoegd aan de behandeling met avelumab, in de hoop dat dit medicijn de werking van de immuuntherapie (avelumab) versterkt.

Domatinostat is een pil en moet dagelijks worden ingenomen. De behandeling met avelumab (immuuntherapie) wordt al in de kenniscentra voor MCC toegepast, zie meer info HIER

Deze fase II-studie is bedoeld om de werkzaamheid en de veiligheid van domatinostat in combinatie met avelumab te onderzoeken, bij mensen met gevorderde uitgezaaide MCC die niet meer geopereerd kunnen worden en bij wie avelumab niet meer voldoende werkt.
Meer informatie over wat een Fase 2 studie precies is, vind je HIER

Hoe werkt het domatinostat
Domatinostat is een zogeheten ‘small molecule’ voor de behandeling van kanker. De verbinding remt de enzymen histondeacetylase (HDAC) 1, 2 en 3, waarvan wordt aangenomen dat ze een belangrijke rol spelen bij de regulering van afwijkende kankercel groei.
Preklinische studies hebben aangetoond dat domatinostat in staat is om de omgeving rondom de tumor te veranderen en zo gevoeliger te maken voor anti-tumor ontstekingsprocessen. Daarom is domatinostat mogelijk een goede kandidaat voor combinatie met medicijnen die de immuunrespons van het lichaam versterken.

MCC-patiënten die opnieuw tumorgroei vertonen ondanks de behandeling met avelumab hebben helaas een slechte prognose. Het is daarom van groot belang ​​om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die het leven verlengen en de kwaliteit van leven verbeteren.

Deze studie gaat alleen lopen in het Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam en het UMC Maastricht.

 

facebook YouTube Twitter