zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

 

Jan blikt terug als nabestaande en als voorzitter NET-groep

Na 10 jaar NET-groep is het aardig om terug te kijken op de manier waarop ik alles heb mogen meebeleven. Door de ziekte van Annemieke, mijn vrouw, en haar actieve deelname als patiënt en interim-voorzitter aan de voorganger van de NET-groep heb ik het ontstaan van de groep van nabij kunnen volgen. Toen Annemieke overleed, bijna 11 jaar geleden, was ik nog niet zover dat ik precies wist hoe verder te gaan. Mijn dochters waren een geweldige steun in die tijd en dat stelde me in staat om te bezien of ik met mijn vers verdriet toch iets nuttigs kon doen voor anderen. In dezelfde periode begon Carmen het verzamelen van ervaringen van NET-patiënten en hun partners, ik heb hier ook een bijdrage aan kunnen geven. Samen heb ik met onze huisarts het dossier doorgenomen om het verhaal van Annemieke op de juiste manier weer te geven. Verdriet van al die jaren maar ook de mooie herinneringen kwamen boven.
Het nummer ‘Tears in Heaven’, een favoriet van Annemieke en gespeeld bij de uitvaart, kan ik niet meer horen.

Carmen Kleinegris voltooide in 2010 het eerste boekje samen met Babs Taal en Willy Brinkman. En op NET-kanker dag mocht Marijke Verhaak het eerste boekje uitreiken aan Piet Borst (AvL) namens de daags ervoor opgerichte NET-groep. Het bestuur heeft sindsdien weinig wisselingen ondergaan. We doen en deden het voor niets om zo de gelden volledig aan onze doelstelling te kunnen besteden. Goede actuele informatieverstrekking ter ondersteuning van NET/NEC-patiënten en hun naasten.

Contributie of lidmaatschap als verplichting hebben we nooit willen invoeren. Donaties en legaten zijn natuurlijk welkom en worden ook in onze jaarverslagen vermeld. In de eerste jaren zijn onze penningen door wijlen John Hogervorst (mede-oprichter) beheerd. Ria Westgeest heeft deze taak overgenomen na het overlijden van John en is nog steeds onze gewaardeerde penningmeester. Marijke Verhaak onze eerste financier en adviseur geniet inmiddels van haar welverdiende rust en volgt ons trouw.
Nadat Esselien Haps zich na vele jaren als secretaris terugtrok, heeft Yvonne Beumer deze taak vervult totdat die taak haar vanwege ziekte teveel werd en Carmen dit op zich nam.
We denken dankbaar terug aan onze overleden inspirators, Teun Elemans en Jan Zuidema die net als Annemieke Warmerdam de voorganger van de NET-groep geleid hebben.

In al die jaren is er veel veranderd, er is medische vooruitgang, er was o.a. de jaarlijkse informatiebijeenkomst het directe contact met patiënten. Dat directe contact is deels vervangen door informatie via de website en FB. Een manier om ons werk voor minder geld voort te kunnen zetten. We zullen doorgaan.

Jan Bernard Warmerdam,
Voorzitter NET-groep

 

Tears in Heaven van Eric Clapton
Via deze link HIER wordt je omgeleid naar YouTube


 

Terug naar de andere verhalen

 


facebook YouTube Twitter