zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

Ervaringsverhaal Roland Lüthi, fotograaf
Kanker...een ervaring, een impressie

 

Mijn naam is Roland W. Lüthi, geboren in 1955 te Bern, Zwitserland. Meer dan dertig jaren heb ik in het Noorden van Nederland gewoond en gewerkt. Ik had een eigen automatiseringsbedrijf en heb samen met mijn toenmalige vrouw Marian 2 kinderen, een zoon Lennart en een dochter Majke. Inmiddels heb ik een kleindochter Elin en is een kleinzoon onderweg. Ik woon nu alweer 5 jaren in Duitsland, in Kiel om precies te zijn, samen met Birgitta.

In 2002 werd bij mij op de alvleesklier een tumor ontdekt, hieraan ben ik toen geopereerd. Tot en met 2008 ben ik regelmatig gecontroleerd, alles leek toen ok... In 2011, tijdens een min of meer routine handeling in het ziekenhuis in Kiel, zijn er toch wel degelijk uitzaaiingen gevonden, metastasen op de lever, op één van de ribben, etc. Opereren bleek niet mogelijk, daarvoor waren ze te groot. Na veel onderzoek en onduidelijkheid bleek het uiteindelijk een NET graad 2 te zijn.

2012 was het jaar van de chemo, een intense ervaring, saai, dat zeker, het eeuwige wachten. Het ligt in de natuur van deze ziekte dat het voor ieder een zware last is. Maar soms lukt het om het even te vergeten, en dat is mooi! Ergens wacht iedereen min of meer hun hele leven op deze ziekte. Ieder is er bang voor, maar, als je de ziekte eenmaal hebt word deze grijpbaar en is het niet meer die bedreiging die het eens was. Nu kun je je richten op de 'oorlog' tegen die cellen.

Natuurlijk heeft kanker op mij een grote indruk gemaakt, maar nog meer was ik onder de indruk van wat het met mijn medemensen deed die deze ziekte hadden. Ieder gaat er op zijn eigen manier mee om, natuurlijk beïnvloed door lichamelijke ongemakken, pijn, de fase van de ziekte, etc. Toch herken je de ware karaktereigenschappen van de mensen als ze in 'nood' zijn.

Mijn impressie heb ik geprobeerd op foto's vast te leggen, niet alleen de zichtbare strijd tijdens een chemokuur bijvoorbeeld, maar meer nog wat het met je doet, in je hoofd, de onzichtbare strijd. Bijvoorbeeld, hoe ga je terug naar je werk daags na de diagnose kanker is vastgesteld? Of, hoe zie je het leven, wetende dat je deze ziekte hebt, en alles om je heen gaat gewoon zijn gangetje? Alles is dan anders....niets is veranderd; een vreemde waarneming.

Kanker is zwaar, het doet zoveel met je, het is een monster, maar kanker geeft ons ook een lesje in bescheidenheid!

Mein Name ist Roland W. Lüthi, geboren 1955 in Bern, Schweiz. Mehr als dreißig Jahre lebte und arbeitete ich im Norden der Niederlande. Ich hatte einen eigenen IT-Betrieb und habe zusammen mit meiner damaligen Frau Marian 2 Kinder, meinen Sohn Lennart, und meine Tochter Majke. Inzwischen habe ich auch eine Enkelin Elin und ein Enkelsohn ist unterwegs. 5 Jahre lebe ich jetzt schon in Deutschland, in Kiel um genau zu sein – zusammen mit Birgitta.

Im Jahr 2002 entdeckte man einen Tumor an meiner Bauchspeicheldrüse den man operieren konnte. Bis 2008 wurde alles regelmäßig überprüft, alles schien dann auch ok...
Im Jahr 2011 während einer mehr oder weniger routinemäßigen Behandlung im Krankenhaus in Kiel sind dort tatsächlich sekundäre Tumore gefunden worden, Metastasen in der Leber, auf einem der Rippen usw.. Eine Operation war nicht möglich, weil sie schon zu groß waren. Nach vielen Untersuchungen und Unsicherheiten erwies sich am Ende, dass es um einen NET Grad 2 ging.

2012 ist das Jahr der Chemo, ein intensives Erlebnis, langweilig sicher, das ewige Warten. Es liegt in der Natur dieser Krankheit, dass es eine schwere Belastung für alle ist. Aber manchmal schafft man es auch alles zu vergessen, und das ist schön! Irgendwie wartet jeder mehr oder weniger sein ganzes Leben auf diese Krankheit. Jeder hat Angst davor, aber wenn die Krankheit einmal da ist, wird diese greifbar und ist nicht mehr diese Drohung die es einmal war. Jetzt kann man seinen Fokus auf den "Krieg" gegen diese Zellen beginnen.

Natürlich macht Krebs auf mich einen großen Eindruck, aber ich war noch mehr beeindruckt was es mit meinen ebenfalls erkrankten Mitmenschen machte. Jeder verarbeitet es auf seine Weise, natürlich beeinflusst von der Art der körperlichen Beschwerden, Schmerzen, Dauer der Krankheit, usw. Man erkennt die wahren Eigenschaften der Menschen wenn sie in 'Not' sind.

Meine Eindrücke habe ich versucht auf Bildern fest zu halten. Nicht so sehr den sichtbaren Kampf während einer Chemo-Behandlung, sondern viel mehr, was es im Kopf mit einem tut. Der unsichtbare Kampf. Zum Beispiel wie geht man wieder zurück zur Arbeit Tage nachdem die Diagnose Krebs gestellt ist. Oder wie sieht man das Leben, wenn man weiß dass man diese Krankheit hat, und alles um einen herum einfach cool ist? Alles ist anders für mich ... obwohl nichts in der Welt sich geändert hat; eine seltsame Vorstellung.

Krebs ist schwer, es tut so viel mit Einem, es ist ein Monster, aber Krebs gibt uns auch eine Lektion in Bescheidenheit!

 

© Gebruik van de foto’s of kopiëren zonder voorafgaande toestemming van Roland Lüthi is niet toegestaan.
U kunt contact opnemen met, of foto’s kopen van Roland via Roland W. Lüthi, Kiel Duitsland,
Mobiel: 0049 1737741 720, E-mail: rwluthi@outlook.de

Klik op de foto's om ze in groter formaat te bekijken

Back to Work Roland Luthi
Back to work ...
Wieder zur Arbeit ...
© Roland W. Lüthi

 

Overpeinzing Roland Luthi
Overpeinzing ...
Grübelei ...
© Roland W. Lüthi

 

De Pijn Roland W Luthi
De pijn ...
Der Schmerz ...
© Roland W. Lüthi

 

De Druppel Roland W Luthi
De druppel ...
Der Tropfen ...
© Roland W. Lüthi

 

Kinderbezoek Roland Luthi
Kinderbezoek ...
Kinderbesuch ...
© Roland W. Lüthi

 

Koffietijd
Koffietijd ...
Kaffeezeit ...
© Roland W. Lüthi

Personeelshoekje Roland Luthi
Personeelshoekje ...
Mitarbeiter Ecke ...
© Roland W. Lüthi
Tja ik ook dus, Roland Luthi
Tja, ik ook dus ...
Tja, ich auch also ...
© Roland W. Lüthi

 

 

Gisteren was alles nog okay
Gisteren was alles nog okay ...
Gestern war alles noch gut ...
© Roland W. Lüthi

 

Werkschoenen
Werkschoenen ...
Arbeitsschuhe ...
© Roland W. Lüthi

 

afzondering
Afzondering ...
Abgeschiedenheit ....
© Roland W. Lüthi
Kastje aan de muur
Het kastje aan de muur ...
Das Kästchen an der Mauer ...
© Roland W. Lüthi

 

Hopen voor hoop
Hopen voor hoop ....
Hoffen auf Hoffnung ...
© Roland W. Lüthi

 

Eerst zoeken dan vinden
Eerst zoeken, dan vinden ...
Zuerst Suchen, dann Finden ...
© Roland W. Lüthi

 

Een ander sentiment
Een ander sentiment ...
Eine andere Stimmung ...
© Roland W. Lüthi

 

de weg kwijt
De weg kwijt ...
Den Weg verloren ...
© Roland W. Lüthi

 

Mijn papa is ziek
Mijn papa is ziek ...
Mein Papa ist krank ...
© Roland W. Lüthi

 

Inhoudelijke informatie
Inhoudelijke informatie ...
Inhaltliche Information ...
© Roland W. Lüthi

 

Verveling tijdens een therapie
Verveling tijdens een therapie ...
Langeweile während einer Behandlung ...
© Roland W. Lüthi

 

Het onvermijdelijke
Het onvermijdelijke ...
Das Unanwendbare ...
© Roland W. Lüthi

 

Even alles vergeten
Even alles vergeten ...
Eine Weile alles vergessen ...
© Roland W. Lüthi

 

Door de machine
Door de machine...
Durch die Maschine ...
© Roland W. Lüthi
Fles en reflectie van een raam
Fles en reflectie van raam ....
Flasche und Reflektion eines Fensters ....
© Roland W. Lüthi

 

Hoe ver nog
Hoe ver nog ...
Wie weit nog ...
© Roland W. Lüthi

Alles gaat gewoon door
Alles gaat gewoon door ...
Alles geht einfach weiter ...
© Roland W. Lüthi

 

Wandeling met meedepatient
Wandeling met medepatiënt ...
Wanderung mit einem Patienten ...
© Roland W. Lüthi

 

Verbijstering
Verbijstering ...
Erschütterung ...
© Roland W. Lüthi

 

Leven
Leven - Leben
Life
© Roland W. Lüthi

 

Fictieve realiteit
Fictieve realiteit ...
Fiktive Realität ...
© Roland W. Lüthi

 

Gewoon doorgaan
Gewoon doorgaan ...
Einfach weitermachen ...
© Roland W. Lüthi

 

Dreigende Cel
Dreigende cel ...
Drohende Zelle ...
© Roland W. Lüthi

 

Wachtkamer horror
Wachtkamer horror ...
Wartezimmer Grauen ...
© Roland W. Lüthi

Zonder liefde gaat niets
Zonder liefde gaat niets ....
Ohne Liebe geht gar nichts mehr ....
© Roland W. Lüthi

 

Liefde en leed
Liefde en leed ...
Liebe und Schmerz ...
© Roland W. Lüthi

 

Plliatief concept
Palliatief 'concept' ....
Palliatives 'Konzept' ....
© Roland W. Lüthi
Cancer Sucks
Cancer sucks ...
© Roland W. Lüthi

 

 

 

facebook YouTube Twitter