zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

 

 

Verpleegkundig specialisten in de kenniscentra voor NET en NEC
(Pdf met de letterlijke transcriptie voor doven en slechthorenden)

In de kenniscentra voor NET en NEC werken verpleegkundig specialisten. In deze film geven zij uitleg  welke taken zij dagelijks uitvoeren. De verpleegkundig specialist is de spin in het web, zij verbinden patiënten met de juiste specialisten binnen en buiten het ziekenhuis, ze plannen afspraken, zijn vraagbaak en geven voorlichting over NET en NEC kanker aan patiënten en naasten.
Wat een verpleegkundig specialist onderscheidt van een ‘gewone’ verpleegkundige is dat een verpleegkundig specialist medisch onderzoek kan doen en in bepaalde gevallen medicijnen voor mag schrijven. Verpleegkundig specialisten hebben veel taken en een deel van hun werkzaamheden is onzichtbaar voor patienten en hun naasten. Schroom niet om ze vragen te stellen, maak gebruik van hun kennis en ervaring.

Doorverwijzingen
Een patiënt met medische klachten kan in eerste instantie in het ziekenhuis terechtkomen bij verschillende specialisten, zoals een maag-, darm- en leverarts, een uroloog, een endocrinoloog of een oncoloog. Op het moment de diagnose NET of NEC is vastgesteld, is het advies om patiënten door te verwijzen naar één van de kenniscentra voor NET en NEC in Nederland.
Een van de taken van de verpleegkundig specialist is het te woord staan van nieuwe patiënten en hen helpen bij het regelen van een doorverwijzing naar een kenniscentrum voor NET en NEC. Het kan gebeuren dat een arts in een niet-gespecialiseerd ziekenhuis een patiënt met NET of NEC niet door wil verwijzen. In dat geval adviseert de verpleegkundig specialist om naar de huisarts te gaan. De huisarts kan namelijk ook een doorverwijzing naar een kenniscentrum aanvragen.

Second opinion
Als je twijfelt aan de diagnose of voorgestelde behandeling, kun je als patiënt een second opinion aanvragen. Dit is een wettelijk vastgelegd recht. De verpleegkundig specialist zal eerst vragen of het daadwerkelijk om een neuro-endocriene kanker gaat.
Het aanvragen van een second opinion gaat bij voorkeur via de behandelend arts of de huisarts. Maar als dat niet lukt bel dan met de verpleegkundig specialist uit een kenniscentrum of met de NET-groep. Controleer wel bij je ziektekostenverzekeraar of dit vergoed wordt.
Meer informatie over second opinions

Plannen van afspraken in het ziekenhuis
Bij onderzoek en behandeling van patiënten met NET of NEC zijn vaak meerdere afdelingen in het ziekenhuis betrokken. Voor die afdelingen is het soms lastig om die afspraken op elkaar af te stemmen. De verpleegkundig specialist kan erbij helpen dat verschillende afspraken zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats vinden.
Patiënten kunnen -vooral in het begin- ongerust zijn of de afspraken in het ziekenhuis wel goed en tijdig gepland zijn. Mocht je daarover bezorgd zijn, neem dan contact op met de verpleegkundig specialist om te checken of en wanneer een afspraak gepland staat.

Multi-disciplinair overleg
Verpleegkundig specialisten zijn aanwezig bij het multidisciplinair overleg. Dat is het grote overleg waar alle verschillende artsen bij zijn die betrokken zijn rond de behandeling van een patiënt met NET of NEC. De hoofdbehandelaar bespreekt de uitkomsten van dat overleg met de patiënt. Soms heeft een patiënt na dat gesprek nog (nieuwe) vragen. De verpleegkundig specialist kan die vragen beantwoorden of alles nogmaals uitleggen als dat nodig is.

Thuissituatie
De verpleegkundig specialist is op de hoogte van de thuissituatie van de patiënt. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als iemand na een behandeling of operatie naar huis gaat. Er kunnen problemen ontstaan en de verpleegkundig specialist checkt bijvoorbeeld of er extra zorg nodig is. Dat kan lichamelijke verzorging zijn maar ook de hulp van een psycholoog, seksuoloog, fysiotherapeut.
Soms is het niet de patiënt die behoefte heeft aan extra ondersteuning maar wel de naasten. Hierdoor kan wrijving ontstaan. De verpleegkundig specialist zal proberen die zaken bespreekbaar te maken. Samen met de patiënt en de naasten zoeken naar een oplossing.
Ook voor kinderen is er medisch maatschappelijk werk, samen met de ouders wordt dan op voor kinderen begrijpelijke wijze uitgelegd wat het betekent dat een ouder ziek is. Er wordt gekeken of de kinderen mee kunnen komen naar het ziekenhuis of dat het misschien raadzamer is dat niet te doen.
Zie ook de website www.kankerspoken.nl

Wel of niet genezen
Een deel van de patiënten kan genezen door de behandeling. Sommige mensen blijven echter nog jarenlang onder controle. Soms komt de angst voor terugkeer van de kanker ineens om de hoek kijken. Mensen worden onzeker of ervaren last van fysieke problemen als gevolg van de behandeling. Ook voor deze mensen is de verpleegkundig specialist de contactpersoon die kan onderzoeken wat er aan de hand is of die hen gerust kan stellen.

Niet meer beter worden
De verpleegkundig specialist bespreekt met patiënten die niet meer kunnen genezen het levenseinde en de weg daar naartoe. Aan het eind van het ziekteproces zullen sommige patiënten aan de huisarts worden overgedragen, omdat het dan beter is dat de zorg in de thuissituatie plaats vindt. De verpleegkundig specialist onderhoudt het contact met de huisarts en als de patiënt er behoefte aan heeft, blijft het contact tussen de verpleegkundig specialist en de patiënt nog voortduren.
Ook wanneer iemand is overleden, houdt de rol van de verpleegkundig specialist niet op. Als de nabestaanden nog vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek, zijn zij altijd welkom.

Overige taken verpleegkundig specialist
Naast de zorg voor de patiënt en zijn/haar sociale omgeving hebben verpleegkundig specialisten veel - voor de patiënt - onzichtbare taken, zoals:

  • Meeschrijven en bewaken van protocollen en richtlijnen
  • Voorlichten over NET en NEC, scholing geven aan (medisch) professionals
  • Participeren in wetenschappelijk onderzoek, trials
  • Bevorderen van samenwerking tussen professionals en patiëntenorganisaties

 

 

 

facebook YouTube Twitter